„UBEZPIECZENIE” CHOROBOWE – wstęp do dyskusji

Czym byłoby dobre ubezpieczenie chorobowe? Musiałoby zabezpieczać interesy dwóch stron: pracownika i pracodawcy. Pracownik w czasie choroby powinien mieć zabezpieczone świadczenie pieniężne umożliwiające mu normalną egzystencję, natomiast pracodawca środki przeznaczone na chorującego pracownika powinien móc wydatkować na organizowanie zastępstwa. Ideał? Raczej nie – to tylko „normalne zasady”. Czytaj dalej

Tydzień Mózgu 2013 w Krakowie

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Zakład Biologii i Obrazowania Komórki Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zapraszają na kolejna edycję Tygodnia Mózgu w Krakowie, która w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Uzależnienia”. Czytaj dalej