Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

W kodeksie spółek handlowych procedura ta opisana jest w rozdziale 6 działu 3 do tytułu IV. Innymi słowy są to artykuły od 5841 do 58413. Zasadniczo, podzielając wątpliwości Katarzyny Kopaczyńskiej-Pieczniak (str. 340 – 341, „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, redakcja naukowa Andrzej Kidyba, LEX Wolters Kluwer Business, wydanie 3, Warszawa 2013), stoję generalnie na stanowisku, iż chcąc zamienić działalność gospodarczą w spółkę z o. o., należy najpierw zakończyć działalność gospodarczą, a następnie zawiązać spółkę z o. o., i prowadzić niejako „od nowa” w ramach nowego podmiotu – osoby prawnej. Ewentualnie rozważyć wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do powstającej spółki z o.o. W większości przypadków da się tak zrobić bez większych problemów, choć wymaga to pewnego wysiłku. Należy bowiem zakończyć wszystkie kontrakty, spłacić wierzycieli, oraz dopełnić formalności związanych z wykreśleniem działalności gospodarczej z rejestrów. Oczywiście, w praktyce, często proces zamykania działalności gospodarczej występuje równocześnie z procesem rozpoczynania działalności spółki z o. o. Przedsiębiorca nie zawiera już nowych kontraktów jako osoba fizyczna tylko działając z umocowania nowo-założonej spółki z o. o. Ale ten wpis nie jest o tym.

Czytaj dalej