15 maja

APLIKACJA – co wybrać działalność gospodarczą czy spółkę z o.o.

(0)

Aplikacja znajduje się pod tym linkiem => TUTAJ. Wystarczy podać kilka podstawowych liczb obrazujących Twoją firmę by zorientować się co się „bardziej opłaca”. Kwestia oszczędności wynikających z przyjęcia spółki z o.o. jest drugą najważniejszą kwestią jaką Czytelnicy poruszają na moim blogu (pierwszą jest bezpieczeństwo = kontrola ryzyka biznesowego). Serdecznie zapraszam do przetestowania => http://brainode.pl/app/.

 

Aplikacja powstała dzięki współpracy w ramach BRAINODE sp. z o.o.. To co dziś oddaję do Waszych rąk to wersja beta – proszę byście raportowali wszelkie ewentualne błędy jakie zauważycie.

 

JAK TO DZIAŁA?

 

po otwarciu strony => brainode.pl/app/ => pojawi się krótka informacja zawierająca następujące fakty:

1) Niniejszy kalkulator ma wyłącznie charakter poglądowy i nie może służyć jako podstawa do sporządzania biznesplanów lub innych profesjonalnych (w tym komercyjnych) opracowań. – celem aplikacji jest umożliwienie Użytkownikowi szybkiego zorientowania się co się bardziej opłaca; bardzo często bowiem spotykam się ze stwierdzeniami typu, że w spółce z o.o. jest pełna księgowość, która kosztuje majątek, więc zamiast dalej sprawdzać (liczyć) ludzie rezygnują – aplikacja pozwoli się więc „z grubsza zorientować” czy warto liczyć;

2) Wszystkie kwoty należy podawać w ujęciu rocznym oraz bez podatku VAT (netto). – rok to pełny okres rozliczeniowi, krótszy horyzont nie daje pełnego wglądu w koszty; a podatek VAT nie ma większego wpływu na wynik finansowy firmy więc jego podawanie czy to w przychodach czy kosztach nie ma sensu;

3) Ujemny wynik pokazuje stratę, w przypadku pozycji podatki oznacza, to kwotę jaka będzie możliwa do odliczenia w przyszłości (jeśli w ustawowym terminie pojawi się zysk). – to najbardziej „myląca” część całej aplikacji – ale do testów zostawiamy to w takiej postaci; chodzi o to, że uzyskanie wyników ujemnych nie jest błędem – i choć oczywiście mając „minus” nikt nam niczego nie zapłaci to w przyszłości taka strata może zostać odliczona od podatku, warto więc mieć świadomość, że koszty poniesione celem rozwoju firmy mają swój sens i nie są (nie muszą być) pieniędzmi wyrzuconymi w błoto;

 

– w pierwszym polu będzie już wprowadzona kwota 20 000 zł pokazująca przykładowy przychód roczny netto – kwotę tą można (a nawet należy) zmienić – wpisując rzeczywisty lub zakładany przychód (roczny, netto) naszej firmy;

 

– w drugim polu będziemy mogli podać roczną sumę netto kosztów związanych z naszą działalnością – i choć nie jest to precyzyjny opis – w naszym zamierzeniu miał intuicyjnie oznaczać te wszystkie koszty które dla danej działalności są specyficzne – należy tu także uwzględnić zakup towarów lub półproduktów;

 

– w trzecim polu zostaniemy poproszeni o podanie kosztów reklamy – specjalnie wyciągnęliśmy tą pozycję przed nawias by pokazać jak niewielki (zazwyczaj) wpływ na wynik mają koszty reklamy i promocji, a z drugiej strony by uzmysłowić Przedsiębiorcy jak bardzo te koszty mogą przełożyć się na wzrost sprzedaży;

 

– w czwartym polu wyszczególniliśmy koszty biurowe – głównie po to by na odmianę pokazać jak dużą pozycję (często nieracjonalną) stanowią koszty biurowe (najem lokalu, zatrudnienie sekretarki, koszty materiałów biurowych, etc.) – a przecież nie zawsze skala naszego biznesu uzasadnia ponoszenie takich kosztów! – możemy skorzystać z usług biur coworkingowych albo w ogóle outsourcować ten proces za pośrednictwem profesjonalnej firmy (np. TEJ :));

 

– piąte pole – to pozostałe koszty – czyli wszystko to co nie zmieściło się w powyższych kategoriach – generalnie chodzi o to by podać sumę przychodów i sumę kosztów – tylko wtedy aplikacja sensownie przeliczy nam co się „bardziej opłaca finansowo”

 

– poniżej pojawią się wyniki cząstkowe, w dwóch kolumnach (lewa dla działalności gospodarczej i prawa dla spółki z o.o.)

1) koszt księgowości – to tylko szacunki – dla początkującej firmy – dla działalności przyjęliśmy koszt 3600 zł rocznie (300 zł miesięcznie) a dla spółki z o.o. 6000 zł rocznie (500 zł miesięcznie) – choć pewnie każdy z Czytelników mógłby znaleźć atrakcyjniejsze (cenowo) oferty my uważamy, że księgowość to coś więcej niż tylko „wprowadzanie faktur” – to przede wszystkim profesjonalne zabezpieczenie przed problemami z urzędami skarbowymi – co samo z siebie jest bezcenne  (my, oczywiście polecamy OPTIMUMADVISOR);

2) roczny koszt sprawozdania – chodzi o sprawozdanie do KRS – co z oczywistych powodów nie występuje w przypadku działalności gospodarczej ale już jak najbardziej w przypadku spółki z o.o. – na szczęście nie są to już ogromne wydatki – aktualnie jest to 140 zł – aczkolwiek warto pamiętać, że samo przygotowanie sprawozdania, wniosków i uchwał – warto zlecić profesjonalistom (np. BRAINODE);

3) koszt bankowości – ta dla działalności gospodarczych jest darmowa, niestety ta dla spółek z o.o. wiąże się z opłatami;

4) ZUS – firma zorganizowana w postaci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą płaci stałą opłatę (przez pierwsze dwa lata jest zniżka, której nasze aplikacja nie uwzględnia!) natomiast spółka z o.o. jako osoba prawna nie ponosi z tego tytułu żadnej opłaty! (ZUS płacą tylko osoby fizyczne), co nie znaczy, że w spółce z o.o. w ogóle nie płaci się ZUSu – płaci się ale od osób fizycznych, które dla niej pracują;

5) PODATKI – chodzi o podatek CIT – czyli ten płacony od dochodu firmy – w działalności gospodarczej będzie on dużo wyższy niż w przypadku spółki z o.o. ponieważ dochód firmy = dochód jej właściciela, a w spółce z o.o. natomiast dochód firmy pomniejszany jest o wynagrodzenia dla właścicieli (nie jest to obowiązkowe, właściciel nie musi w ogóle być zaangażowany w działalność spółki!);

6) WYNIK – czyli to co zostaje w firmie przed opodatkowaniem;

7) dodatkowe wyliczenia związane specyficznie ze spółką z o.o. (nie występują w działalności gospodarczej):

– koszty mianowania – to kwota kosztu dla spółki a równocześnie przychodu (przed opodatkowaniem) dla właściciela (mianowanego / powołanego na funkcję członka zarządu spółki);

– koszty umów cywilno-prawnych – różnica pomiędzy wynikiem a kosztami mianowania – została zagospodarowana na umowy cywilne pomiędzy spółką a właścicielem;

– zysk (dla właściciela) z mianowania – czyli różnica pomiędzy kosztami mianowania a podatkiem od umowy mianowania

– podatek (PIT) od umowy mianowania – czyli podatek osobisty jaki właściciel musi odprowadzić z tytułu wynagrodzenia od pełnienia funkcji członka zarządu

– zysk (dla właściciela) z umów cywilnych – czyli różnica pomiędzy kosztami umów cywilnych a podatkiem i zusem od umowy mianowania

– podatek (PIT) od umów cywilnych  – czyli podatek osobisty jaki właściciel musi odprowadzić z tytułu wynagrodzenia od umów cywilnych

– ZUS z umów cywilnych – czyli składki na ubezpieczenia społeczne jakie należy odprowadzić od umów cywilnych

8) ZYSK – czyli to co zostaje do pełnej dyspozycji właściciela firmy po odliczeniu wszelkich kosztów, opłat i podatków;

 

Bardzo proszę o komentarze  i rzecz jasna o testowanie aplikacji => brainode.pl/app/

UWAGA! – aplikację zakodował – Grzegorz Serwin

Categories: firma

Leave us a reply

Comments (0)

to-top