=====> INFOGRAFIKA <=====                                           =====> ARTYKUŁ <=====

Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm, które już okrzepły na rynku, a są prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Takich firm jest najwięcej, a Właściciele niejako przyzwyczajeni to takiej formy oraz ciągle zabiegani po prostu nie mają czasu na zmianę. Dodajmy dosyć męczącą oraz czaso- i energo- chłonną zmianę. Ale to właśnie jest dobry argument za tym, żeby cały ten proces outsourcować :).

Podstawowe korzyści płynące ze zmiany organizacji firmy:

1) bezpieczeństwo – wciąż odpowiadasz całym swoim (i współmałżonka?) majątkiem za ryzyko biznesowe, które ponosisz każdego dnia; jedno błędna decyzja i możesz stracić dorobek swojego życia; w spółce z o.o. ograniczasz ryzyko!

2) rozdział sfery prywatnej od biznesowej – od tej pory budżety nie będą się mieszać, kredyty na cele prywatne nie będą wpływały na zdolność spółki i odwrotnie, zawsze będziesz wiedział jak bardzo opłaca Ci się prowadzenie firmy i ile naprawdę z niej masz :);

3) pełna księgowość – ściągnięcie z Twoich barków odpowiedzialności za poprawność księgowania i umieszczenie jej tam gdzie jej miejsce – na barkach księgowego; transparentność (a co za tym idzie wyższa wycena) Twojej firmy w oczach instytucji finansowych, kontrahentów i klientów; a co za tym idzie także większa zdolność do pozyskiwania finansowania;

4) rozwój – a właściwie jego przyspieszenie, przy przekształceniu warto np. zwrócić się do dotychczasowych konkurentów i spróbować połączyć z nimi siły – co nie tylko da efekt synergii kosztowej ale także znacząco poszerzy rynek;

5) oszczędności – choć to najmniej istotna korzyść również warto o niej wspomnieć – ta oszczędność będzie się przede wszystkim przejawiała w elastyczności zatrudnienia udziałowców świadczących na rzecz spółki różnego rodzaju usługi – mamy tu więc możliwość powołania na członka zarządu (bez ZUS), zatrudnienia na umowach cywilno-prawnych (dzieło, zlecenie), a także zatrudnienia na umowie pracę;

Zajmiemy się przekształceniem Twojej firmy w spółkę z o.o. od analizy potrzeb i możliwości, aż do zmiany jednoosobowej spółki z o.o. w spółkę z o.o. z większą ilością udziałowców.

„Mapa drogowa” takiego przekształcenie będzie wyglądała tak:

1.) analiza potrzeb i możliwości – to swego rodzaju audyt zewnętrzny Twojej firmy, określmy jej słabe i mocne strony, pokażemy możliwości rozwoju oraz zarekomendujemy zmiany; wybierzemy także najbardziej optymalną strategię przekształcenia (tą kodeksową, najtrudniejszą i najbardziej koszto-chłonną pozostawiając jako ostateczność);

2.) model biznesowy – przy przekształcaniu firmy zawsze trzeba na nowo zdefiniować model biznesowy; ja preferuję metodologię The Business Model Canvas; rolą modelu biznesowego jest uporządkowanie struktury firmy i przygotowanie jej pod stworzenie ładu korporacyjnego;

3.) ład korporacyjny – określenie zasad panujących w firmie, relacji pomiędzy udziałowcami, zasad reprezentacji i sprawowania nadzoru; określenie kompetencji zarządu (zarządzanie operacyjne i/lub zarządzanie strategiczne); analiza konsekwencji podatkowych (zarówno w zakresie podatku korporacyjnego (CIT) jak i podatków osobistych płaconych przez udziałowców (PIT) – czyli tzw. „problem podwójnego opodatkowania”); mówimy tu o docelowej (wieloosobowej) spółce z o.o., ale musimy pamiętać o „etapie przejściowym” czyli o jednoosobowej spółce z o.o., która jest bezpośrednim wynikiem przekształcenia (dotyczy „drogi kodeksowej”);

4.) umowa spółki – odzwierciedlenie specyfiki przedsiębiorstwa, modelu biznesowego oraz ładu korporacyjnego w najważniejszym dokumencie spółki; to nie Twój biznes ma być dostosowany do umowy tylko umowa do Twojego biznesu! –  nie ma tu miejsca na kompromisy, czy tzw. „wzorce” – umowa ma konstytuować Twoją firmę i ułatwiać jej prowadzenie a nie piętrzyć przed Tobą kolejne problemy; w praktyce oznacza, to że każda umowa „pisana jest od zera”;

5.) formalności – ich będzie całkiem sporo: 1) bilans dla celów przekształcenia , 2) plan przekształcenia, 3) wniosek do KRS o wyznaczenie biegłego, 4) umowa spółki jednoosobowej, 5) umowa spółki docelowej, 6) oświadczenie o przekształceniu, 7) wnioski do KRS (2x);

6.) uzyskanie wpisu do KRSu – świadczona przeze mnie usługa nie kończy się w momencie kiedy złożymy wniosek do KRSu – istotne jest uzyskanie wpisu – a to niejednokrotnie wiąże się z koniecznością wnoszenia uzupełnień czy poprawek – jeśli referent sądowy uzna to za stosowne :); tutaj należy pamiętać o tym, że usługa kończy się z chwilą zarejestrowania zmiany spółki z jednoosobowej na wieloosobową;

7.) opracowanie dokumentacji dla spółki – wpisanie do rejestru to początek drogi – usługa kończy się dostarczeniem kompletu dokumentów (do uzupełniania i prowadzenia) wraz z instrukcjami, które wymagane są przez przepisy prawa;

8.) usługi „w trakcie” – praktyka pokazuje, że w trakcie organizacji spółki, trzeba będzie pomóc w przygotowaniu umów o pracę, uzyskaniu szkoleń BHP, przygotowaniu regulaminów, czasami zgłoszeń do GIODO i wielu wielu innych – pozornie drobny spraw;


Jeśli uważasz, że to już najwyższy czas przekształcić JDG w ZOO – skontaktuj się by uzyskać wycenę oraz opinię – konrad@brainode.pl  +48 787 645 746

to-top