=====> INFOGRAFIKA <=====

 

 

Do 30.06.2017 musi się odbyć Walne Zgromadzenie Udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na walnym (minimalnie) należy: 1) zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2016, 2) przyjąć sprawozdanie zarządu za rok 2016, 3) zdecydować o przeznaczeniu zysku, lub sposobie pokrycia straty, oraz 4) udzielić absolutorium członkom zarządu spółki.

Następnie należy sporządzić wniosek (na druku sądowym) do KRS i złożyć go w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2017 w Sądzie (można wysłać pocztą, decyduje data nadania).

Co mogę dla Ciebie zrobić?

1.) przeanalizować sprawozdanie finansowe – i wydać rekomendację co do jego zatwierdzenia;

2.) opracować sprawozdanie zarządu zgodnie z ustawą o rachunkowości – na podstawie danych zebranych od zarządu;

3.) przygotować i przeprowadzić Walne Zgromadzenie Udziałowców – w tym przygotowanie kompletnej dokumentacji do KRS; istnieje również możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą spółki (we wskazanym lub rekomendowanym miejscu);

4.) przygotować kompletne druki do KRS

Usługi świadczone są przez BRAINODE sp. z o.o., a przy zleceniu poza mną będą pracować – Jan Marczyński (prawnik), Artur Tatara (księgowy).

Po prostu napisz do mnie: konrad@brainode.pl lub zadzwoń: +48 787 645 746

 

to-top