10 Gru

WŁASNA FIRMA – działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

(134)

UWAGA! – aplikacja do szybkiego sprawdzania co się bardziej opłaca DG czy ZOO => brainode.pl/app/

Przy zakładaniu firmy powinniśmy przeanalizować wszelkie możliwości jakie stwarza nam nasz system prawa gospodarczego. Dzisiaj chciałbym tylko zasygnalizować dwie podstawowe opcje czyli prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna oraz założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (również w wariancie z połączeniem sp. z o.o. ze spółką komandytową).

Zacznę od spółki z o.o. czyli wciąż niedocenianej a jakże perspektywicznej opcji. To co, w rozmowach z „klasycznymi” przedsiębiorcami i kandydatami na przedsiębiorców pojawia się najczęściej jako zarzut – to konieczność zgromadzenia kapitału zakładowego. Panuje błędne przekonanie, że te pieniądze po pierwsze są olbrzymie, a po drugie, że muszą być gdzieś zdeponowane niczym wadium. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze obowiązkowa minimalna wysokość kapitału zakładowego to nie 50 000,00 zł jak kiedyś ale raptem 10% tej kwoty czyli tylko 5 000,00 zł (art. 154 par. 1 ksh). Po drugie kapitał zakładowy wcale nie musi być zdeponowany na koncie choć rzeczywiście pełni funkcje gwarancyjne. Przykładowo – spółka, uzyskawszy osobowość prawną (po prawomocnym wpisie do KRS) może za wpłacony kapitał zakładowy zakupić (na przykład od osób fizycznych będących udziałowcami tej spółki) majątek w postaci wyposażenia – używany komputer, używany samochód, itp. Efektem takiego zabiegu będzie powrót kapitału do udziałowców – ktoś powie, że można po prostu zrobić aport – oczywiście, że można, ale osobiście uważam, że przy „małych spółkach” (mały kapitał zakładowy) taka konstrukcja jak przedstawiłem powyżej jest efektywniejsza (pewnie kiedyś rozwinę tę myśl w jakimś wpisie). Druga sprawa to pełna księgowość. Owszem, dla wszystkich kombinatorów, którzy uważają, że firmę zakłada się tylko po to by kombinować może to być przeszkoda, ale dla tych wszystkich, którzy chcą po prostu zarabiać pieniądze jest to wielka zaleta. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że pełna księgowość gwarantuje pełną transparentność – zarówno dla samych udziałowców, kiedy firma będzie już na tyle duża, że nie będzie można wszystkiego „samemu dopilnować”. A po drugie dlatego, że wszyscy kontrahenci będą mieli możliwość szybkiej i łatwej weryfikacji takiej firmy w KRSie, w którym zgromadzone będą uchwały, sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa). Mówiąc wprost pełna księgowość = przejrzystość i idąca za tym (niejako wymuszona :)) uczciwość. Jeśli więc chcemy nasz biznes prowadzić uczciwie nie będzie to dla nas przeszkodą. Niestety, przeszkodą mogą być koszta prowadzenia pełnej księgowości. Jeśli będziemy chcieli prowadzenie księgowości zlecić na zewnątrz (co jest bardzo dobrym pomysłem) musimy się liczyć z przynajmniej dwu-krotnością „normalnej” stawki dla działalności gospodarczej osoby fizycznej. Powód tak dużej kwoty jest prosty – pełna księgowość to pełne ręce roboty dla księgowego, oraz wymóg posiadania specjalnych uprawnień (art. 76a par. 4 uor) – znacznie większa precyzja, i nieporównywalnie więcej „papierków”. Na szczęście jest też dobra wiadomość, dla „dusigroszów” i dla wszystkich tych, którzy na początku woleliby oszczędzić na kosztach i przyjrzeć się z bliska zawiłościom pełnej księgowości – udziałowiec spółki, nawet nieposiadający stosownych uprawnień może prowadzić księgi handlowe „własnej” spółki, albo jako członek zarządu albo na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia z „własną spółką” (podstawa – opinia prawna Pana Mecenasa Antoniego Żuraniewskiego, opracowana specjalnie na potrzeby niniejszego bloga) . Trzecia sprawa to obowiązkowe konto firmowe. Prowadząc działalność gospodarczą jako osoba fizyczna nie musisz zakładać żadnego nowego konta – wystarczy Ci to co masz jako osoba fizyczna. Powołując do życia nowy byt jakim jest osoba prawna w postaci spółki z o.o. – musisz ów byt wyposażyć we własne konto bankowe, które niestety dla spółki z o.o. jest dużo bardziej kosztowne. Czwarta, acz niebagatelna, kwestia to sprawa odpowiedzialności. Warto wiedzieć, że prowadząc działalność jako osoba fizyczna odpowiadasz całym swoim majątkiem, a jeśli posiadasz małżonka bez rozdzielności majątkowej (czyli takiego „standardowego małżonka” jakich wielu na polskich drogach) – także i on odpowiada za Twoje decyzje biznesowe czerpiąc z nich pożytki i partycypując w kosztach. Zupełnie inaczej ma się sprawa przy spółkach z o.o. czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak sama nazwa wskazuje, odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do wysokości wniesionych udziałów. Oznacza, to że udziałowiec ryzykuje tyle ile do spółki wniósł – nie mniej i nie więcej. Jeśli spółka zostanie zlikwidowana to choćby zobowiązania spółki wobec wierzycieli przewyższały wartość majątku udziałowiec nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a jego prywatny majątek jest w pełni bezpieczny. Inaczej sprawa wygląda w przypadku członków zarządu – artykuł 299 ksh stanowi, że członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za tą część zobowiązań spółki, która przewyższa majątek. Co ważne z odpowiedzialności tej mogą się jednak zwolnić (art. 299 par. 2 ksh) jeśli wykażą, że w odpowiednim czasie został złożony wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe. Ostatnia, piąta, najbardziej „drażliwa kwestia” to spawa „wyciągania zysków”. Tutaj należy przede wszystkim zauważyć, że zyski to sprawa dosyć perspektywiczna i choć oczywiste, że każda firma powstaje po to by generować zyski to zanim one rzeczywiście zaczną się pojawiać musi minąć sporo czasu. Dlaczego? To proste – jeśli Twoja firma ma się liczyć na rynku to musi się rozwijać, a żeby się rozwijać przez pierwszy okres działalności całość zysków powinna być po prostu reinwestowana w przedsięwzięcie, albo na reklamę, albo na poprawę jakości, a najlepiej na jedno i drugie. Jeśli jednak zacznie przynosić zyski wtedy, by uniknąć podwójnego opodatkowania (CIT – opodatkowanie zysku spółki + PIT – podatek od dywidendy płacony przez udziałowca) należy rozważyć zmianę spółki z o.o. na spółkę z o.o. spółkę komandytową – o czym w jakimś kolejnym wpisie – bo temat i ciekawy i szeroki.

Kolej na działalność gospodarczą osoby fizycznej. Poza tym co powiedziałem o tej formie prowadzenia firmy przy okazji skrótowego omawiania spółki z o.o. warto zwrócić uwagę na kwestię „przerw w działalności”. Osoba fizyczna może zawiesić swoją działalność jedynie wówczas gdy nie zatrudnia pracowników, a w czasie gdy działalność jest prowadzona zobowiązana jest do odprowadzania „składek ZUSowskich”, których łączna wysokości na dziś dzień to około 980,00 zł, które musimy zapłacić bez względu na to czy „zarobiliśmy” 10 tyś zł czy 500 zł. W przypadku sp. z o.o. możemy bardzo precyzyjnie regulować koszty personalne. Podczas przestojów możemy po prostu w ogóle nikogo nie zatrudniać, a w okresach kiedy będziemy mieć jeszcze mało pracy możemy zatrudniać osoby na cząstkowe części etatów, bądź jeśli wykonywana praca nie podlega pod rygor Kodeksu Pracy możemy stosować umowy cywilno-prawne (umowa o dzieło, umowa cywilna). Co ważne, członek zarządu wykonując czynności „zwykłego zarządu spółki” nie musi być w ogóle przez spółkę zatrudniony! Warto jednak pamiętać, że w przypadku tzw. jedno-osobowej spółki z o.o. istnieje obowiązek opłacania składek na ZUS (art 8.6.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Poniżej przedstawiam uproszczone zestawienie kosztów związanych z zakładaniem oraz prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz działalności gospodarczej osoby fizycznej. W obydwu przypadkach kierowałem się imperatywem minimalizacji obciążeń – czyli zaprezentowałem tylko i wyłącznie te koszty, które naprawdę są niezbędne. Przykładowo pominąłem koszty obsługi księgowej, zakładając że przedsiębiorcy będą prowadzić ją samodzielnie. Dla większej przejrzystości przygotowałem dwa przypadki działalności. Pierwszy to firma budowlana, w której pracuje jedna osoba (właściciel/udziałowiec) w wymiarze pełnego etatu. Drugi to sklep internetowy, w którym pracy jest na 1/8 etatu (jedna godzina dziennie).

zakładanie:

działalność osoby fizycznej

spółka z o.o.

deklaracja rozliczania się podatkiem VAT

170,00 zł

170,00 zł

opłata stała od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS

nie dotyczy

500,00 zł

opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

nie dotyczy

100,00 zł

suma

170,00 zł

770,00 zł

 

działanie:

przypadek 1 – firma budowlana

działalność osoby fizycznej

spółka z o.o.

Estymowany przychód netto

10 000,00 zł

10 000,00 zł

wydatki na materiały budowlane

3 000,00 zł

3 000,00 zł

koszty transportu

1 000,00 zł

1 000,00 zł

reklama

500,00 zł

500,00 zł

koszty biurowe i inne

250,00 zł

250,00 zł

ZUS

981,26 zł

633,24 zł

Wypłata dla pracownika do ręki

nie dotyczy

1 111,86 zł

Podatek od pracownika

nie dotyczy

66,00 zł

koszty rejestracyjne/sprawozdawcze

0,00 zł

24,17 zł

koszty konta bankowego

0,00 zł

50,00 zł

Koszty netto razem

5 731,26 zł

6 635,27 zł

Przychód

4 268,74 zł

3 364,73 zł

Podatek od firmy

768,37 zł

639,30 zł

Zysk

3 500,37 zł

2 725,43 zł

Zysk netto dla udziałowców (po opłacaniu podatku od dywidendy)

nie dotyczy

2 207,60 zł

Kwota jaka zostaje w kieszeni na koniec miesiąca

3 500,37 zł

3 319,46 zł

 • a teraz uwaga – w przypadku spółki z o.o. spółki komandytowej na koniec miesiąca zostawałoby w kieszeni => 3837,29 zł

przypadek 2 – sklep internetowy

działalność osoby fizycznej

spółka z o.o.

Estymowany przychód netto

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Zakup towarów do odsprzedaży

8 000,00 zł

8 000,00 zł

Koszty przesyłek pocztowych

300,00 zł

300,00 zł

reklama

200,00 zł

200,00 zł

koszty biurowe i inne

250,00 zł

250,00 zł

ZUS

981,26 zł

60,00 zł

Wypłata dla pracownika do ręki

nie dotyczy

161,80 zł

Podatek od pracownika

nie dotyczy

0,00 zł

koszty rejestracyjne/sprawozdawcze

0,00 zł

24,17 zł

koszty konta bankowego

0,00 zł

50,00 zł

Koszty netto razem

9 731,26 zł

9 045,97 zł

Przychód

268,74 zł

954,03 zł

Podatek od firmy

48,37 zł

181,26 zł

Zysk

220,37 zł

772,76 zł

Zysk netto dla udziałowców (po opłacaniu podatku od dywidendy)

nie dotyczy

625,94 zł

Kwota jaka zostaje w kieszeni na koniec miesiąca

220,37 zł

787,74 zł

a teraz uwaga – w przypadku spółki z o.o. spółki komandytowej na koniec miesiąca zostawałoby w kieszeni => 934,56 zł

Podsumowując – jeśli kiedyś pomyślisz o założeniu własnej firmy – nie ograniczaj się do działalności gospodarczej osoby fizycznej, skoro już ustawodawca stworzył przed przedsiębiorcami pewne ułatwienia może faktycznie warto się zastanowić czy z nich nie skorzystać? Ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat.

Categories: firma

Leave us a reply

Comments (134)

 • Mateusz 5 Lis

  Witam serdecznie,

  wpis ciekawy, ale mam pewną uwagę, nie jestem pewien czy dobrze myślę, ale czy w przypadku Sp. z o.o. Sp. K. nie powstaje obowiązek opłacania ZUS? Czyli realny koszt funkcjonowania będzie zbliżony do DG + koszty związane z podwójną księgowością.

  Pozdrawiam
  Mateusz

  Reply
 • kszczypczyk 21 Lis

  Witam, i bardzo przepraszam, że dopiero teraz zauważyłem, że wpis czeka na moderację 🙁 – owszem, w moim wyliczeniu jest pewne uproszczenie, które wprowadza w błąd – spółka komandytowa JEST SPÓŁKĄ OSOBOWĄ, a więc generuje dodatkowy ZUS (od komandytariusza) – bardzo dziękuję za cenne spostrzeżenie i raz jeszcze przepraszam za opóźnienie 🙂

  Reply
 • anna 3 Gru

  witam, to znaczy ze nie moze byc temtu spolka zoo w formie prowadzenia działalnosci gospodarczej?
  czy to sie wyklucza?

  Reply
 • kszczypczyk 3 Gru

  Witaj Anno, nie wiem czy dobrze rozumiem Twoje pytanie – ale jak prowadzisz firmę w postaci spółki z o.o. to nie ma potrzeby byś równocześnie prowadziła firmę jako działalność gospodarcza osoby fizycznej, Natomiast spółka komandytowa, którą przywołał w komentarzu Mateusz, jest spółką osobową, która może być zawarta pomiędzy spółką z o.o. (osoba prawna) a osobą prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Oczywiście może być również tak, że będziesz prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i równocześnie będziesz udziałowcem spółki z o.o. – tylko, że w mojej ocenie byłoby to niepotrzebne mnożenie kosztów.
  Pozdrawiam 🙂
  konrad

  Reply
 • anna 3 Gru

  tzn mam taki temat pracy na studiach i bardzo mnie zastanowiło to ze moze sie wykluczać, ze albo spolka zoo albo działalnosc gospodarcza, sory ale wgłebiam dopiero sie w temat:)

  Reply
 • kszczypczyk 3 Gru

  ooo, a jaki temat – jeśli można wiedzieć? – spółki z o.o. to bardzo fajna, choć prawie w ogóle niewykorzystywana, forma prowadzenia firmy 🙂

  Reply
 • anna 3 Gru

  oooooo a moze Pan mi pomoże skoro ma Pan taka wiedze a nie to co ja amator ktory dopiero wdraża sie w temat,
  temat-spolka zoo jako forma prowadzenia działalności gospodarczej:)

  Reply
 • kszczypczyk 3 Gru

  hehe bardzo szeroki temat 🙂 – proszę o pytania i wątpliwości na maila – konrad.szczypczyk@gmail.com – postaram się pomóc – a jak się coś fajnego urodzi i Pani się zgodzi – to zamieszczę to na blogu 🙂

  Reply
 • anna 3 Gru

  szeroki teraz to wiem:) ale cóż klamka zapadła, dziękuje za e-mail, fajnie ze można liczyć na pomoc kompetentnej osoby:) w sumie to nie wiem od czego zacząć bo wiem ze mam opisać spółkę zoo ale ta forma prowadzenia działalności gospodarczej, ściągnęłam ustawę o swobodzie działalności gospodarczej będę studiować bardzo dokładnie może coś sensownego wymyśle:)

  Reply
 • andyjaro 10 Gru

  proszę o pomoc:
  1 osoba

  posiada działalność od 4 lat umowa o pracę

  wydatek ZUS ok 260zl

  2 osoba

  posiada działalność od 3 lat

  wydatek ZUS ok 1100zł

  1 OPCJA – 2 osoba zawieszasz działalność, rejestruje się jako bezrobotna, 1 osoba dotacje na stanowisko pracy UP 20tyś1 zatrudnia 2 osobę na umowę o pracę
  2 OPCJA – 2 osoba zawieszasz działalność, rejestruje się jako bezrobotna, 1 osoba dotacje unijną zatrudnia 1 osobę na umowę o pracę
  3 OPCJA – 2 osoba nie zawiesza działalności ale płaci ZUS zdrowotne, 1 osoba dotacje unijną zatrudnia 1 osobę na umowę o pracę
  4 OPCJA – 2 działalności takie same tylko jak się rozliczać
  5 OPCJA – społka cywilna
  jak było by najkorzystniej

  lub może inny pomysł

  bo troszkę boję się opcji 5 nie widomo co będzie w przyszłości (osoby to bracia)

  Pozdrawiam

  Andy

  Reply
 • kszczypczyk 10 Gru

  Witaj – chciało by się odpowiedzieć opcja 6 – obie osoby zamykają działalności gospodarcze i zakładają spółkę zoo – ZUS płacisz tylko wtedy kiedy ktoś pracuje (umowa o pracę – płacisz ZUS od wielkości etatu – minimalnie to wychodzi 70 zł/miesięcznie), ma umowę zlecenia (student nie płaci ZUSu w ogóle), albo umowę o dzieło (w ogóle bez ZUSu) 🙂

  ale takiej opcji nie podałeś więc po kolei od tyłu 🙂

  ad 5 – odpada – nie ma gorszej formy prowadzenia działalność – tyle ZUSÓw ile wspólników + całkowita odpowiedzialność własnym majątkiem za poczynania swoje i wspólników (odpowiedzialność solidarna!)

  ad 4 – bez sensu – po co mnożyć byty ponad potrzebę?

  ad 3 – jak nie zawiesza działalności to musi płacić cały ZUS, nie tylko zdrowotne – bo chyba, że będzie zatrudniona na etacie – co do dotacji – ja odradzam – znam wielu przedsiębiorców, którzy wyszli na tym jak Zbłocki na mydle

  ad 2 – jak ktoś będzie bezrobotny – to nic nie może robić, żeby nie stracić prawa do zasiłku!

  ad 1 – j.w. – jak się osoba zarejestruje jako bezrobotna i potem zostanie zatrudniona to przestanie być bezrobotna 🙂

  a tak bliżej coś? to co chcesz uzyskać?

  pozdrawiam 🙂
  konrad

  Reply
 • andyjaro 10 Gru

  w skrócie ja mam działalność i umowę o pracę, a brat ma działalność taką samą studio reklamowe, chcielibyśmy otworzyć drukarnie.

  1. czy brać w leasing maszyny za 40 tyś i spółka cywilna

  2. czy on zawieszać ma działalność i ja biore dotacje z UP 20 tyś na stanowisko pracy i go zatrudniam na umowę o pracę

  3. czy zawiesza lub nie zawiesza działalności i brać dotację z UNI nasz wkład 30tyś UNIA 70tyś

  4. spółka Z O .O. i czy wtedy można się starać 0 dotacje

  Pozdr Andy

  Reply
 • kszczypczyk 7 Sty

  głupie to trochę – ale widzę, że ten wpis czytacie najchętniej – a jego rozwinięcie jest w innym temacie – więc linkuję 🙂 – http://konradszczypczyk.pl/forma-prowadzenia-firmy-case-study/

  Reply
 • Ewa 17 Lut

  Wotam, mam pytanie czy przy rejestracji spółki przez internet muszę wnieść na konto bankowe kapitał zakładowy? czy wystarczą oświadczenia wspólników o wniesieniu wkładu?

  Reply
 • kszczypczyk 17 Lut

  Witaj Ewo, wystarczy oświadczenie 🙂 – a jeśli chcesz bardziej rozbudowaną odpowiedź to poniżej 🙂
  pozdrawiam 🙂 konrad
  ————————
  art 163 par 2 ksh mówi o wymogu „wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego” w przypadku rejestracji spółki przez Internet – wkłady te mogą mieć jedynie charakter pieniężny (gotówka do kasy spółki lub przelew na konto bankowe); rejestracja przez Internet (jeśli wszystko jest w porządku) zajmuje dobę – w tym czasie nie ma fizycznej możliwości założenia konta w banku 🙂 to po pierwsze, a po drugie – czas na wniesienie wkładów (tylko pieniężnych) to 7 dni od zarejestrowania (art 167 par 5 ksh); ponadto art 167 par 5 ksh mówi, że ma to być ” oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki”

  Reply
 • Carloss 25 Lut

  Dzień dobry.
  Mam działalność gosp., w której występuje sprzedaż towarów VAT 23% oraz usługi zwolnione z podatku. Przy wyliczaniu kwoty podatku dla US księgowa posługuje się proporcją. Wydaj mi się, że na tym tracę.
  Zastanawiam się nad wydzieleniem czynności gospodarczych na:
  – usługi – wykonywane jako osoba fizyczna
  – sprzedaży towarów przenieść do sp. z o.o.
  W moim przypadku działalność w zakresie usług jest stosunkowo prosta, więc mógłbym sam prowadzić KPiR.
  Czy to ma sens?

  Reply
  • kszczypczyk 25 Lut

   Dzień Dobry. Rozumiem, że wykonywane usługi nie generują żadnych kosztów, albo generują znikome, natomiast mają proporcjonalnie duży udział w strukturze przychodów. W takim przypadku proponowana przez Ciebie zmiana ma sens. W spółce z o.o., która będzie oddzielną osobą prawną, będziesz prowadził sprzedaż towarów i odliczał całość VATu, natomiast w drugiej (niezależnej firmie) będziesz prowadził zwolnione z VATu usługi i nie będziesz odliczał VATu (bo nie będzie od czego go odliczać). Oczywiście zamiast zakładać działalność gospodarczą na prowadzenie usług również można przeliczyć czy nie bardziej będzie się opłacało założenie spółki z o.o. W spółce z o.o. księgowość również możesz prowadzić samodzielnie, z tym, że jest „trochę trudniejsza”, ale z drugiej strony można dogadać się z księgowym, który będzie prowadził „sprzedażową spółkę” by w tej usługowej poprowadził księgę za niewielką opłatą. Skoro jest to prosta działalność to i dokumentów księgowych będzie mało, a on i tak to robi w programie więc to „żaden kłopot”.

   Jest jeszcze jedna korzyść z dwóch spółek – możesz założyć grupę kapitałową – i wtedy stratę jednej ze spółek będziesz mógł wykorzystać podatkowo w drugiej jeśli będzie miała zysk.

   Reply
 • Carloss 26 Lut

  To chyba najlepiej założyć komandytową – prawda?

  Reply
 • Maciej nieruchomosci 2 Kwi

  Witam jestem kierowcą zawodowym zatrudnionym na pełen etat posiadam mieszkanie które chcę wynająć ,zamierzam kupić następne również pod wynajem prosze mi podpowiedziec jaka forma dzialalnosci bedzię najlepsza dla mnie ,chciałbym kupić więcej nieruchomości w przyszłośći oczywiście na kredyt firmowy ,nadal będę pracował jako kierowca w ten sposób mógłbym uniknąć oplaty do ZUS.

  Reply
  • kszczypczyk 2 Kwi

   Witam, dopóki ma Pan jedną nieruchomość własną (wolną od kredytu) najsensowniej wybrać opodatkowanie skalą ryczałtową (8,5% od przychodu, rozliczenie PIT-28), jeśli dokupi Pan kolejną na kredyt trzeba będzie przeliczyć bo może się okazać, że bardziej się Panu opłaci rozliczać to nadal jako najem prywatny ale na skali podatkowej (PIT-36) – tu jednak trzeba sprawdzić, czy razem z zarobkami z pracy zawodowej nie wejdzie Pan w „drugi próg podatkowy” (32%) natomiast firmę (czy to działalność gospodarczą, czy spółkę zoo) warto (moim zdaniem) założyć dopiero wtedy kiedy nie zamierza Pan tych nieruchomości sprzedawać w dającej się przewidzieć przyszłości, i zamierza Pan tych nieruchomości mieć na tyle dużo, że: 1) wszedł by Pan w 2-gi próg – wtedy przy firmie może Pan wybrać stawkę liniową 19% i „zaoszczędzić” na podatku, 2) koszty generowane przez firmę (księgowy, ZUS, siedziba, etc.) będzie można „zgubić” – czyli nie będą istotnie obciążać wyniku na działalności.

   A co do samego ZUSu – do jeśli zdecyduje się Pan na założenie działalności gospodarczej – to mając zatrudnienie w firmie będzie Pan płacił „tylko” składkę zdrowotną. Natomiast jeśli założy Pan spółkę z o.o. i oszacuje Pan ilość czasu poświęcaną na prowadzenie wynajmu i obsługi tych mieszkań na 1 godzinę dziennie – zapłaci Pan ok. 70 zł ZUSu.

   Podsumowując. W mojej ocenie do wynajmu mieszkań na małą skalę nie opłaca się zakładać firmy.

   Reply
 • Roman 10 Kwi

  Witam.
  Troszkę offtop ale napiszę 🙂 Planuję założyć sp z o.o. która będzie wykonywała usługi budowlane na terenie EU, zatem będę otrzymywał zapłatę w Euro na konto walutowe. Ale jak z wymianą tych pieniędzy, do tej pory prowadząc działalność jednoos po prostu szedłem do kantoru i wymieniałem, jak taka czynność musi się odbywać w przypadku sp. z o.o. czyli pełnej księgowości?

  Pozdrawiam
  Roman

  Reply
  • kszczypczyk 11 Kwi

   Witaj, zakładając spółkę z o.o. – musisz założyć (spółka musi :)) rachunek bankowy (konto) i w ramach tego konta będziesz miał tzw. „rachunek walutowy” do rozliczeń takich transakcji. Musisz się spotkać z kilkoma przedstawicielami, poszperać w Internecie i wybrać najlepszą do Twoich potrzeb ofertę. Z rachunku walutowego na złotowy bank będzie dokonywał przewalutowania (na podobnej zasadzie jak przy wypłacaniu kasy z bankomatu za granicą). Możesz także rozliczać się kasowo – przyjmując do kasy walutę obcą i wymieniać ją w kantorze lub banku. Tak więc tu się zasadniczo nic nie zmienia. Nie zmienia się także obowiązek podatkowy od zysku na kursach walut 🙂 – ale w DG też ten obowiązek podatkowy oczywiście jest. No i trzeba pamiętać, że do rozliczeń podatkowych przyjmuje się średnie kursy NBP a nie te z kantoru – no ale tera to ja robię offtop do offtopa :).

   pozdrawiam 🙂
   konrad

   Reply
 • katarzyna 9 maja

  Dzień dobry, co by Pan mi doradził. Mam działalność gospodarczą od niecałych 2 lat (kończy się teraz okres na ulge na ZUS), niedługo chcę zmienić miejsce działalności gospodaczej a także mieć wspolnika. Czy zamykać mam tamtą działalność? Wspólnik nie miał nigdy wcześniej działalności. Jaka formę przybrać aby było najmniej kosztów związanych z ZUS i aby móc nadal płacić podatek ryczałt. Oprócz tego aby umowa była najkorzystniejsza. Czy spółka z o.o. czy jakaś inna? Co jeśli będziemy chcieli zatrudnić pracownika? Jest to handel. Z góry dziękuje za odp.

  Reply
 • kszczypczyk 27 maja

  Witam Pani Katarzyno, bardzo przepraszam, że tak późno odpisuje, ale ostatni (wolny :)) czas wypełniło mi s24 – więc do rzeczy:
  1.) ja bym zamknął i równolegle otworzył spółę z o.o. – ewentualnie przekształcił działalność gospodarczą w z o.o. jeśli wchodzi w grę kwestia koncesji lub innych drogocennych zezwoleń 🙂
  2.) zakładając spółkę z o.o. powstanie nowy byt prawny (osoba prawna), która będzie prowadziła działalność gospodarczą więc ani Pani ani Wspólnik nie musicie mieć działalności gospodarczej
  3.) z tego co wiem – spółka z o.o. nie może się rozliczać w formie ryczałtu
  4.) spółka z o.o. może „normalnie” zatrudniać pracowników

  pozdrawiam 🙂

  Reply
 • cristi 10 Lip

  Artykuł w sposób bardzo ciekawy i obrazowy (na przykładach, co bardzo ważne) przedstawia problem – szczególnie jeśli ma się dylemat, jaką formę działalności wybrać.

  W związku z artykułem i moją przyszłą działalnością, chciałabym prosić o uzupełnienie informacji…

  Chcę założyć jednoosobową sp. z o.o. – z pozytywnych powodów, które Pan nakreślił powyżej – i automatycznie zostałabym jej prezesem.
  1. Czy wobec tego automatycznie staję się też osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegam pod pełny ZUS? Czyli tak, jakbym otworzyła działalność gospodarczą? Czy byłabym chociażby na preferencyjnej stawce ZUS przez pierwsze 2 lata działania firmy (miałam kiedyś DG, ale została zamknięta w 2002)?
  2. I inaczej – czy zakładając sp. z o.o. z innym wspólnikiem (i np. dając mu tylko 2-5% udziałów) – uniknę prowadzenia niejako własnej DG i ZUZ-u?
  3. Czy jeśli w tej spółce dwóch wspólników uzyskam zatrudnienie na umowę zlecenie, to – nie pracując nigdzie indziej – będę płacić ZUS tylko od kwoty z umowy?
  4. Czy jak w pkt. 3, przy umowie o dzieło, mogę płacić tylko ubezp. zdrowotne?
  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  Reply
 • kszczypczyk 15 Lip

  Witaj, bardzo dziękuję za wpis i przepraszam, ze dopiero teraz odpisuje

  ad 1) niestety TAK, i z tego co czytam i się dokształcam to „preferencyjny ZUS” dotyczy tylko działalności gospodarczej osoby fizycznej – ale bardzo Was proszę o zweryfikowanie – ja jak się czegoś więcej dowiem to też uzupełnię tą odpowiedź 🙂

  ad 2) na szczęście TAK – wystarczy 1 udział nie musi być 2 – 5% – czyli przy minimalnym kapitale 5000,00 zł będzie to 1% (50 zł)

  ad 3) TAK, tylko od kwoty umowy, póki co Twoja spółka może w miesiącu zawrzeć z Tobą dwie umowy zlecenia i ZUS zapłacisz tylko od jednej z nich (wskazanej przez Ciebie jako zleceniobiorcę) 🙂

  ad 4) przy umowie o dzieło nie musisz płacić żadnego ubezpieczenia (póki co :)) albo płacić sobie dobrowolne ubezpieczenie, które prawie w całości odliczysz sobie od PITa

  Twoja spółka z o.o. może Cię także zatrudnić na „normalną” umowę o pracę – opcji jest na prawdę dużo – pisz proszę na bieżąco o swojej przygodzie z prowadzeniem firmy w Polsce 🙂

  dziękuję i pozdrawiam 🙂

  Reply
 • doktorek 7 Sie

  Nietypowe pytanie. Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Mam zadłużenie, którego nie ureguluję, bo nie mam możliwości. Czy mogę bezpiecznie „przeskoczyć” na sp. z o.o. bez konsekwencji spłacania zadłużenia ewentualnie czy czynności komornicze mnie nie dopadną w spółce z o.o..

  Reply
  • kszczypczyk 7 Sie

   Witaj, odpowiadając wprost na Twoje pytanie – niestety NIE – „przeskoczenie” na spółkę z o.o. nic nie da. Długi wygenerowane przez Ciebie jako osobę fizyczną – obciążają Ciebie osobiście. Być może ratunkiem była by dla Ciebie – upadłość konsumencka – ale tu byłoby dobrze, żebyś się poradził jakiegoś dobrego prawnika. Słyszałem, ale nie weryfikowałem tych informacji, że można ową „upadłość” ogłosić także w UKej.

   Podsumowując – każdy biznes jest ryzykowny! – więc bezpieczniej to ryzyko skalkulować przez rozpoczęciem działalności – i wybrać bezpieczniejszą formę prowadzenia firmy niż „działalność gospodarcza osoby fizycznej” :/

   pozdrawiam 🙂

   Reply
 • Money 25 Sie

  Nie rozumiem w jaki sposób np. w przypadku drugim po opłaceniu podatku od dywidendy kwota jaka zostaje nam w kieszeni wynosi 787,74 zł. Powinna wynosić 625,94 zł. Co jest dodane do kwoty (625,94 zł) po odliczeniu podatku od dywidendy, że to co nam zostaje w kieszeni wynosi 787,74 zł?

  Reply
  • kszczypczyk 27 Sie

   Witaj, ponieważ doliczamy jeszcze pozycję „wypłata dla pracownika do ręki” w kwocie właśnie 161,80 zł. Trzeba bowiem pamiętać, że spółka z o.o. może zatrudnić swojego udziałowca na umowie o pracę bądź umowach cywilno-prawnych.
   pozdrawiam 🙂

   Reply
   • Money 27 Sie

    Dobrze, ale to jest wypłata dla pracownika, więc z jakiej racji znajduje się u nas w kieszeni?

    Wypłata dla pracownika do ręki to procent jakiejś kwoty czy została ustalona przez właściciela?

    Reply
    • Money 27 Sie

     Temat zamknięty!

     Pozdrawiam 😀

     Reply
    • kszczypczyk 27 Sie

     w podanym przykładzie, porównując DG i ZOO założyłem, że jest tylko jedna osoba, która „wykonuje pracę” – w przypadku DG jest to właściciel, a jego wynagrodzenie jest równoważne zyskowi po opodatkowaniu DG, natomiast w przypadku ZOO, które jako osoba prawna samo z siebie nic nie może zrobić tylko musi kogoś zatrudnić, zatrudnia właśnie właściciela (udziałowca) i stąd takie rozbicie tej kwoty – część jako umowa, a reszta jako zysk spółki

     pozdrawiam 🙂

     Reply
     • Money 27 Sie

      A jeżeli byłby zatrudniony oprócz udziałowca (właściciela) jeszcze jeden pracownik?

 • kszczypczyk 27 Sie

  @ Money – no to normalnie – tak jak przy DG – zwykłe zatrudnienie, żadnej różnicy 🙂

  Reply
 • Aneta 15 Wrz

  Witaj,
  Mam JDG założona ze względu na portal internetowy, który wkrótce wejdzie na rynek. Moj portal będzie sprzedawał analizy zadowolenia klienta (ankiety + raporty). Portal jest dwujęzyczny i dostępny na całym świecie.
  Mam 2 pytania:
  1. Czy musze zameldować się jako płatnik VAT, czy lepiej poczekać az osiągnę obrót 150 tys?
  2. Nie wiem, jakie zyski będę generować, i obawiam się ewentualnych strat (np. z tytułu chargé backow w ramach płatności online). Czy nie lepiej założyć sp. zoo?

  Reply
 • kszczypczyk 18 Wrz

  Witaj Aneto :), ad 1) nie musisz, ad 2) pewnie, że lepiej – ograniczysz ryzyko.
  Jeśli chcesz napisz do mnie o tym portalu – chętnie opiszę na blogu Twój case:) pozdrawiam 🙂 konrad

  Reply
 • koxzco 2 Paź

  Bardzo praktyczny artykuł,dziękuję!Moze bylby Pan w stanie odpowiedzieć na moje wątpliwosci?
  Razem ze wspolnikiem Firmę prowadzę od 3 lat,jednoczesnie pracujac na etacie.Wspólnik wlasnie kończy okres promocyjnego Zusu po 2latach działalności a ja kończe pracę na etacie w grudniu br. Posiadam dwie umowy leasingu urządzeń.
  Czy oplaca sie założyć spółkę zoo przy obrotach ok.8-10tys?Jak ‚przeniesc’ leasing do spolki?
  Z góry dziękuję za pomoc.

  Reply
  • kszczypczyk 2 Paź

   Witam i dziękuję za miłe słowa 🙂

   żeby precyzyjniej odpowiedzieć na Pana pytanie musiałbym mieć więcej informacji o Państwa firmie – zapraszam do kontaktu na maila: konrad.szczypczyk@gmail.com – ale generalnie niewiele jest takich branż, gdzie nie opłaca się przejść z DG na ZOO – najważniejszym plusem jest ograniczona odpowiedzialność, drugim to transparentność finansowa – kluczowa przy rozwoju firmy, a trzecim niewątpliwe oszczędność, którą można uzyskać na ZUSie 🙂

   co do leasingu zawsze jest możliwa cesja na nowy podmiot – szczegóły trzeba dograć z leasingodawcą – i tu znów wiele zależy od tego jaka jest wartość przedmiotu leasingu, jaki czas leasingowania, jakie zabezpieczenia – jakby co miałbym osobę co może pomóc 🙂
   pozdrawiam 🙂
   konrad

   Reply
 • kszczypczyk 3 Paź

  Witajcie, jako że ten temat cieszy się Waszym największym uznaniem pozwoliłem sobie trochę goi rozbudować o pewną ciekawą symulację – wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam tutaj => http://konradszczypczyk.pl/dzialalnosc-gospodarcza-czy-spolka-z-o-o-raz-jeszcze/

  pozdrawiam 🙂
  konrad

  Reply
 • Ogłoszenia lokalne 16 Gru

  Ciekawy wpis. Wydaje się, że spółka jest mądrzejszym rozwiązaniem niż DG.

  Reply
 • Joanna 10 Lut

  Witam,
  proszę o pomoc – chciałabym założyć spółkę z o.o. – ze względu na podwójne opodatkowanie (CIT i PIT) oraz na możliwość prawidłowego rozliczenia się ze wspólnikiem chciałabym wynająć część swojego domu na siedzibę spółce – i rozliczyć się z najmu osobiście (PIT-28 8,5%). Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Spółka ma wtedy koszty, które zmniejszają podstawę opodatkowania – wydaje się, że finansowo jest to korzystne rozwiązanie, nie mam jednak doświadczenia w prowadzeniu działalności zwłaszcza w formie tak „poważnej” jak spółka z o.o. nie chciałabym więc od początku narobić sobie kłopotu:)
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Reply
  • kszczypczyk 10 Lut

   Witam, spółka z o.o. potrzebuje siedziby, jeśli jest Pani w stanie wydzielić ze swojego domu przestrzeń, która będzie stanowiła siedzibę spółki – to takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne. Proszę tylko pamiętać, by do Urzędu Gminy złożyć korektę do podatku od nieruchomości z uwzględnieniem powierzchni przeznaczonej pod działalność spółki. Od takiej powierzchni płaci się wyższy podatek od nieruchomości. Proszę również dopilnować umowy najmu pomiędzy Panią a Pani spółką, która ma własną osobowość prawną i jest odrębnym od Pani podmiotem prawa. Warto również zadbać o to by cena najmu była rynkowa.

   dziękuję za zainteresowanie moim blogiem i pozdrawiam 🙂

   Reply
   • Joanna 10 Lut

    Witam,
    bardzo dziękuję za pilną i wyczerpującą odpowiedź.
    A jak widzi Pan sposób rozliczania wydatków związanych z domem.
    Nie da się wydzielić dokładnie przestrzeni dla Spółki. Będą to z pewnością dwa pokoje i prawdopodobnie garaż, ale z dostępem do łazienki i kuchni dla pracowników i klientów.
    Jak w takiej sytuacji rozliczyć media (faktury są na mnie prywatnie), z telefonem sprawa będzie prosta, bo mam swój numer, a dla Spółki założę odrębną linię, ale np zużycie wody, prąd, wywóz nieczystości?
    Z góry raz jeszcze dziękuję za radę.

    Reply
    • kszczypczyk 11 Lut

     1) trzeba wydzielić 🙂 – dwa pokoje (wskazane) + garaż to w mojej ocenie wystarczająco precyzyjne wydzielenie;
     2) dostęp do łazienek również można wpisać do umowy jako „współużytkowanie”
     3) media (woda, śmieci, prąd) można albo rozliczać sublicznikami (woda + prąd) ale trzeba by je zamontować – albo przyjąć jakaś stawkę ryczałtową – na przykład proporcjonalną do ilości osób, albo inaczej byle logicznie

     i tak, przy przyjęciu stawki podatku 8,5% objęte tą stawką będę wszystkie przychody z tytułu najmu bez możliwości odliczani kosztów

     pozdrawiam 🙂

     Reply
     • Joanna 11 Lut

      Witam,
      może wyraziłam się nieprecyzyjnie:
      o ile podlicznik na prąd pewnie dało by się do tych dwóch pomieszczeń zainstalować – to już korzystanie z umywalki w łazience nie da się podzielić na dwa liczniki, to samo z wodą i prądem np w kuchni (chociażby zagotowanie herbaty).
      Rozumiem, że gdy faktura na prąd przychodzi na mnie prywatnie – to część jej jest moja (dotyczy zużycia przeze mnie i rodzinę w części mieszkalnej) a część jest spółki. Czy można rozliczyć to np tak, ze spółka zajmuje 50% powierzchni domu (to co dla samej spółki oraz to co współużytkowane) to czy 50% faktury stanowi koszt spółki? roumikem, ze nie mozna od tego odliczyc VAT, bo faktura jest na mnie, ale jednocześnie też ja nie muszę zapłacić jeszcze od tego podatku, bo spółka nie płaci mi tych pieniędzy tylko pokrywa fakturę, czy tak?
      I czy taki umowny wskaźnik 50% mogę przyjąć do innych „obciążeń domowych” – wywóz nieczystości, woda itd?
      Nie będzie faktur na spółkę, ale też nie będą one stanowić mojego przychodu (chyba)?
      Nie chcę „na siłę” generować kosztów w spółce, ale też nie chcę dołożyć do wspólnika – chciałabym aby spółka płaciła za to, z czego korzysta w moim domu.
      Skąd czerpie Pan cierpliwość do „pytaczy” takich jak ja?
      Z góry dziękuję za wsparcie.
      Pozdrawiam

 • kszczypczyk 11 Lut

  Pani Joanno,

  1.) nie trzeba montować subliczników – Pani pomysł by dzielić proporcjonalnie jest jak najbardziej logiczny i co najważniejsze ma umocowanie w stanie faktycznym – to czy to będzie 50% czy inaczej nie ma znaczenia byleby była podstawa – czyli jeśli dom ma 500 m2 a wynajmuje Pani 250 m2 (wliczając w to pół łazienki, kuchni i innych części wspólnych) to założenie, że obciąża Pani spółkę 50% kosztów wspólnych (prąd, woda, śmieci, etc.) jest w mojej ocenie jak najbardziej słuszne 🙂

  2.) co do odliczania podatków – to faktury za media oraz opłaty za śmieci ponosi (opłaca) Pani i kwotę „brutto” – czyli całą kwotę jaką Pani zapłaciła przerzuca Pani na spółkę – w „opłatach dodatkowych”, które w umowie mogą być nazwane jako „ryczałt za media i części wspólne”; spółka zaliczy sobie całą kwotę w koszty uzyskania przychodu i dzięki temu zapłaci mniejszy podatek (bo będzie miała mniejszy zysk) – natomiast Pani od tej kwoty zapłaci zryczałtowany podatek 8,5%

  3.) gdyby Pani chciała odliczać sobie koszty związane z najmem od podstawy opodatkowania musiałaby Pani założyć książkę przychodów i rozchodów i rozliczać się na „normalnych zasadach”, a więc płacić nie 8,5% tylko zgodnie ze skalą podatkową 18 lub 32% – z doświadczenia wiem, że bardziej opłaca się 8,5% – ale może sobie to Pani przeliczyć 🙂

  pozdrawiam 🙂 i życzę powodzenia 🙂

  Reply
 • Joanna 12 Lut

  O matko!
  A ja w tej chwili wynajmuję lokal (inny) rozliczając się z podatku ryczałtem i powiedziano mi, że należy w umowę wpisać, że jest kwota najmu (od której się płaci podatek, bo stanowi przychód) oraz, że najemca sam pokrywa koszty związane z czynszem, prądem, wodą – a ponieważ faktury są na mnie, to na ich podstawie przekazuje mi te środki, abym je wpłaciła gdzie trzeba, ale one nie podlegają opodatkowaniu, bo nie stanowią przychodu.
  I tak robię – i tak chciałam robić ze spółką – to źle?
  🙁

  Reply
  • kszczypczyk 12 Lut

   moim zdaniem robisz to źle 🙁 – środki, które otrzymujesz od najemcy SĄ TWOIM PRZYCHODEM! – acz nie dochodem ) – http://www.e-pity.pl/abc-podatki/pit-wynajem-podatek/ – ale zanim wpadniesz w popłoch 🙂 – lepiej zadzwoń sobie na infolinię podatkową – Z tel. stac.: 801 055 055, Z tel. kom.: (22) 330 0330 – możliwie najdokładniej opisz swoją sytuacją indywidualną (oczywiście anonimowo!) – i będziesz miała najpełniejszą i co ważne najaktualniejszą wiedzę 🙂 – przepisy podatkowe i ich interpretacje zmieniają się tak często, że bardzo ciężko za nimi nadążyć 🙂

   pozdrawiam 🙂

   Reply
 • Joanna 12 Lut

  Witam,
  pod przesłanym przez Pana linkiem znalazłam taki fragment:
  „Dla celów rozliczania podatku kwoty refakturowane uznaj za przychód podatkowy, a wydatki na dostawę mediów – za koszt (dochód końcowy wyniesie zatem zero złotych). Wyjątkowo, jeżeli rozliczasz się ryczałtem ewidencjonowanym kwot refakturowanych nie musisz zaliczać do swoich przychodów (por. np. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 kwietnia 2011 r., nr IPTPB2/415-16/11-2/AK).”
  Na moje szczęście część zaczynającą się od „Wyjątkowo…” mogę chyba odnieść do siebie (przynajmniej, jeśli chodzi o lokal, który teraz wynajmuję).
  Co do spółki, to zasiał Pan wątpliwości – czy taka sama metoda (przy założeniu tych 50%) jest również poprawna?
  Będę jeszcze szukać – ale bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc!
  Pozdrawiam serdecznie

  Reply
  • kszczypczyk 13 Lut

   Pani Joanno, oto interpretacja na jaką się Pani powołuje z linka na jaki ja się powołałem 🙂 – http://www.baza-wiedzy.pl/download/IPTPB2-415-16-11-2-AK.pdf – jest to interpretacja indywidualna – więc wyciąganie z niej wniosków do Pani sytuacji, jest delikatnie mówiąc „trochę pochopne” 🙂 – oczywiście nie twierdzę, że w Pani przypadku nie byłoby podobnej lub nawet identycznej interpretacji, ale żeby mieć pewność musiałaby Pani wystąpić z prośbą o interpretację indywidualną do Pani US; ponadto jest to interpretacja z 2011 roku a mamy już 2015 – w kwestiach podatkowych to cała epoka 🙂 – dlatego zasugerowałem kontakt z infolinią podatkową 🙂 – moim zdaniem rozjaśni on Pani więcej niż szperanie po Internecie i samodzielne interpretowanie indywidualnych interpretacji wydanych w innych sprawach przez inne urzędy skarbowe; tak czy inaczej jak się Pani czegoś dowie „u źródeł” – proszę napisać na blogu – a dzięki temu nasza dyskusja może się okazać pomocna dla Czytelników 🙂

   pozdrawiam

   Reply
 • Sylvja 7 Lip

  A ja mam taką sytuację, że pracuję na zlecenia i umowy o dzieło jako instruktor fitness oraz prowadząc zajecia dodtakowe z angielskiego w przedszkolach. Przychód z tej działalności to ok 3000 zł. Jeśli dołożyłabym korepetycje to jestem w stanie osiągnąć 3700zł. Czy z takim finansami jest w ogóle sens myśleć o własnej działalności? Obawiam się tego, by nie pracować tylko na składki…

  Reply
  • kszczypczyk 7 Lip

   Pani Sywlio – tak jak odpisałem na maila – na preferncyjnym ZUSie (450 zł/miesięcznie) dało by się to spiąć 🙂 – a Pani jako firma będzie atrakcyjniejsza dla zleceniodawców – bo będzie im Pani wystawiała faktury i tym samym ściągała z nich „całą biurokrację” związaną z obsługą umów cywilno-prawnych 🙂

   pozdrawiam
   konrad

   Reply
 • Maciej 8 Lip

  Stoję przed dylematem. Jestem obecnie na umowie o pracę, zaproponowano mi lepsze warunki na własnej dzialałnośći, na dniach mam podpisać kontrakt b2b i przejść na własną działalność gosp. Działalność prowadziłem już między 2013-2014 po czym ją zawiesiłem, więc odnawiając ją wskoczę na duży ZUS.
  Zaproponowano mi wystawianie faktur na kwotę 6500 + VAT (lub bez jak wolę).
  Wcześniej byłem VATowcem. Zastanawiam się nad sp. z o.o.
  Moja dziewczyna byłaby drugim udziałowcem (1%,2%, nieważne).
  Wiadomo jak jest z ZUSem. Czy poprzez uchwałę w spółce, będę mógł całą kwotę (po opodatkowaniu) wypłacić dla siebie jako wynagrodzenie? Jakie są koszty związane z zamknięciem spółki. Na przekształcenie to wydatek ok. 1000 zł, pełną księgowość zaproponowano mi za kwotę 400 zł. Będę wdzięczny za pomoc.

  Reply
  • kszczypczyk 8 Lip

   1.) w spółce z o.o. można wypłacić sobie wynagrodzenie jako tzw. „powołanie” – jest ono wolne od składek na ZUS
   2.) ale w ramach „powołania” nie może Pan świadczyć pracy na rzecz swojej spółki, która to będzie miała kontrakt z firmą, w której Pan aktualnie pracuje – tu najwłaściwsza byłaby zapewne umowa op pracę (ZUS) lub umowy cywilno-prawne (konieczna szczegółowa analiza charakteru świadczonych usług)
   3.) podsumowując owe 6500 zł może Pan „zagospodarować” dzieląc je na umowę „powołania” (za zarządzanie spółką) oraz na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne (za świadczenie usług na rzecz Pana spółki, która to będzie owe usługi sprzedawać Pana aktualnemu pracodawcy)
   4.) nie widzę tu żadnej potrzeby przekształcania czegokolwiek – DG Pan likwiduje, a otwiera Pan z dziewczyną ZOO, po czym ta ZOO podpisuje kontrakt b2b z firmą, w której Pan aktualnie pracuje
   5.) co do „zamykania spółki” – to jest to dosyć szeroki temat – od upadłości aż po sprzedaż (tak, za gotową spółkę można dostać hajs :))

   pozdrawiam
   konrad

   Reply
 • Maciej 8 Lip

  Dziękuję za informację, dużo zachodu, nie wiem czy w mojej sytuacji to się opłaca. Jeszcze jedno pytanie, biorąc pod uwagę pozostanie na JDG, jaka stawka ryczałtowa będzie obowiązywać mnie jeżeli świadczę usługi zakupowe (zakupy IT), głównie zdalnie?

  Reply
  • kszczypczyk 8 Lip

   opłaca się bo: 1) mniejszy ZUS (podział kwoty na „powołanie” i inne umowy), 2) bo ZOO jest buforem w zakresie odpowiedzialności (ograniczona odpowiedzialność)

   nie opłaca się bo: 1) bardzo dużo zachodu i trzeba pilnować dokumentów bardzo starannie, 2) wyższe koszty księgowości

   co do stawki podatkowej – to pytanie do Pana księgowego – aż takie proste to nie jest – ale może ta tabelka pomoże – http://www.wskazniki.gofin.pl/8,97,2,ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych.html

   Reply
 • Maciej 8 Lip

  Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 74.90.Z, 25.11.Z, 33.14.Z, 45.11.Z, 46.12.Z, 47.91.Z, 62.02.Z, 64.19.Z, 64.99.Z

  Reply
 • Maria 27 Sie

  Witam,
  proszę o pomoc 🙂 w decyzji
  -Mąż od 10 lat prowadzi działalność i świadczy usługi transportowe na terenie Polski, jest na zasadach ogólnych i płaci ok 1100 zł Zus-u
  – ja zawiesiłam działalność gospodarczą (usługi: fryzjerstwo i wizaż) bo mineło dwa lata i miałabym wysoki Zus,

  Jaką założyć wspólną spółkę z mężem?
  Czy lepiej aby jedno miało działalność a drugie założyło spółkę?
  Czy można starać się o jakieś fundusze na zakup np. auta, czy sprzętu, wyposażenia?
  p.s.
  wspomnę, ze ja dwa lata temu dostałam dofinansowanie na salon fryzjerski w wys. 20 tys, zł.

  pozdrawiam i czekam na odpowiedź

  Reply
  • kszczypczyk 30 Sie

   Witam, mając tyle informacji ile przedstawiłaś – zaproponowałbym spółkę z o.o., kwestie do rozważenia:
   1) czy mąż ma jakieś koncesje, zezwolenia na transport, które nowa firma (spółka z o.o.) musiałaby załatwiać od nowa?
   2) czy Ty zamierzasz prowadzić jakąś działalność, jaką?

   dopiero wtedy będziemy mogli myśleć dalej – jak coś pisz: konrad.szczypczyk@gmail.com

   pozdrawiam 🙂

   Reply
   • Ada 22 Sty

    Witam ciekawi mnie jak to jest w takiej sytuacji jak Pani Maria z postu z 27 sierpnia 2015r Co wówczas z licencjami gdyz one sa wystawione na firmę a konkretnie sa imienne??ja jestem zatrudniona a moj maz prowadzi dzialalnosc 1-osobowa, czy po złożeniu spółki może byc tylko w takim razie udziałowcem??czy lepiej zatrudnić go na jakas czesc etatu bo ktoś jeździć musi:-)

    Reply
 • Judyta 26 Wrz

  Dzień dobry

  Przepraszam, że pisze parę lat od ukazania się tego posta, ale być może Pan rozwieje trochę moje wątpliwości.

  Zastanawiam się nad otwarciem formy szkoleniowej, która również będzie zajmowała się outsourcingiem związanym z branżą HR. Szkolenia miałyby dotyczyć (na początku) rozwoju osobistego, wsparcia dla managerów. Miasto Poznań, ale firma działała by na terenie całej Wielkopolski. Do tego platforma e-learningowa.

  Do dzisiaj myślałam nad założeniem działalności gospodarczej. Rozważałam również opcję zatrudnienia na początek jednego pracownika- trenera. (do ilu osób można zatrudnić?)
  Przypadkiem trafiłam na podobny do Pana artykuł i zaczęłam czytać o tym na różnych stronach.
  Czy dobrze rozumiem, jeśli sama założę sp z o.o. to będę musiała odprowadzać ZUS (i nie będzie on tym niskim).
  Na jednej stronie osoba, która opisywała wszystkie możliwe formy działalności wręcz odstraszała a nie zachęcała 🙂 czy jest przy sp z o.o. aż tyle „roboty”.
  Czy kapitałem może być np mój własny komputer, czy kapitał może pochodzić np z pożyczki?

  Dziękuję.

  Reply
 • kszczypczyk 26 Wrz

  Witam Pani Judyto, bardzo dziękuję za komentarz – post jak widać stary, ale wciąż cieszący się największym zainteresowaniem 🙂

  Co do Pani pomysłu biznesowego – to sami myślimy o czymś podobnym (http://brainode.pl/) tylko, że w Krakowie – więc kto wie, może uda nam się połączyć siły :). My mamy już formę prawną i jest nią spółka z o.o. :).

  A co do Pani pytań szczegółowych:
  1) nie ma limitów zatrudnienia, ale od pewnej liczby Pracowników trzeba zacząć myśleć o PEFRON, a od trochę większej o związkach zawodowych 🙂
  2) ZUS – tak, dobrze Pani rozumie, jeśli założy Pani „jednoosobową spółkę z o.o.” będzie Pani podległa pod „ustawę” i będzie Pani odprowadzać całkiem niemałe składki ZUS – ale wystarczy, że chociaż jeden udział nabędzie ktoś inny (kolega, ktoś z rodziny) i wtedy spółka nie jest już jednoosobowa i nie podlega pod „ustawę” 🙂
  3) być może jest trochę więcej roboty przy spółce z o.o. – ale 1) warto, 2) może tą robotę Pani outsourcować – a sama zająć się tym co jest core Pani biznesu – na pewno w Poznaniu są firmy podobne do tej – http://sayansi.pl/ 😉

  pozdrawiam 🙂
  konrad

  Reply
 • Jakub 2 Paź

  witam
  jestem udziałowcem spółki zoo, (jest nas 3) i oprócz tego prowadzę działalność gospodarczą świadcząc usługi zlecone i na rzecz spółki której jestem udziałowcem – bezpośrednio związane z przedmiotem działalności spółki. Czy jeśli zarząd wyraża zgodę na takie działania, taka sytuacja jest dopuszczalna?
  będę wdzięczny za odpowiedź
  Jakub

  Reply
  • kszczypczyk 4 Paź

   TAK – najprościej rzecz ujmując 🙂 spółka z o.o. to osobna osoba prawna, a Twoja działalność gospodarcza to osobna osoba fizyczna 🙂 – jedyne o czym warto pamiętać to o tym by ceny transakcji były ustalane rynkowo 🙂

   pozdrawiam

   Reply
 • Jakub 5 Paź

  Dziękuję za odpowiedź. Zaniepokoił mnie artykułu, który znalazłem w sieci, w którym napisano:
  Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, w której członek zarządu (nawet będący jedynym wspólnikiem) świadczy jako przedsiębiorca spółce usługi bezpośrednio związane z przedmiotem działalności spółki np. usługi logistyczne spółce spedycyjnej czy szeroko pojęte usługi consultingowe, które wręcz wchodzą w zakres obowiązków osoby, której został powierzony zarząd spółki.

  http://www.firmawczechach.pl/news/50/Wspolnicy_i_prezesi_spolek_rownoczesnie_prowadzacy_wlasna_dzialalnosc_gospodarcza.html

  Reply
 • skorupska 10 Lis

  witam mam pytanie brat meza ma działalnosc jednoosobowa szlifowanie polerowanie a maz mu pomaga na czarno chcieli by utworzyc spółke aby leciały mezowi lata pracy i ubezpieczenie jak ja mozna złożyc z góry dzieki za odp

  Reply
 • nowicjusz 25 Lis

  Mam pytanie – czy prowadząc działalność gospodarczą – osoba fizyczna , czy mogę jednocześnie dołączyć do innej formy będącej Sp. z o.o.
  Czyli miałbym swoją działalność gospodarczą oraz byłbym współwłaścicielem w innej formie , która jest Sp. z o.o. ? Czy tak można ?

  Reply
  • kszczypczyk 27 Lis

   Tak 🙂

   Reply
 • nowicjusz 25 Lis

  LITERÓWKA – Firmie – nie formie 🙂

  Reply
 • Tamaar 1 Gru

  Witam, 1.czy za kapital zkldowy społki mozna kupic tylko uzywany sprzet? 2.czy mozna jakos wrzucic np komputer(kupiony) w koszta prowadzenia tej spółki ?

  Reply
 • Rafał 20 Gru

  Witam!
  Świetny artykuł!
  Proszę o pomoc w kwestii związanej ze składkami ZUS.
  Zamierzam ze wspólnikiem założyć spółkę z.o.o. Ja jestem zatrudniony w przedsiębiorstwie na umowę o pracę, wspólnik obecnie prowadzi JDG.
  Jak będą wyglądały należności do ZUS w przypadku gdy ja pozostanę na etacie (w innym przedsiębiorstwie) natomiast wspólnik zlikwiduje JDG i zostanie zatrudniony w spółce np. na 1/2 lub 1/4 etatu?
  Czy w takim przypadku ja będę musiał płacić składkę zdrowotną?
  z góry dziękuję za pomoc
  Pozdrawiam!

  Reply
  • kszczypczyk 22 Gru

   Witam, bardzo dziękuję, jeśli założą Panowie spółkę razem to nie będzie to spółka jednoosobowa, a więc nie będzie problemu z ZUSem, każdy z Panów będzie płacił tylko ZUS od umowy, na jakiej będzie zatrudniony – czyli jeśli na początku będzie zatrudniony tylko Pana wspólnik (ten, który zlikwiduje JDG) będzie on płacił ZUS od 1/2 lub 1/4 etatu, a Pan (skoro nie będzie Pan zatrudniony w spółce) w ogóle nie będzie Pan płacił ZUSu (ze spółki).

   Pozdrawiam serdecznie 🙂

   Reply
 • Sławek 4 Sty

  Witam,
  Mam pytanie w 2004 roku wyrejestrowałem firmę z ubezpieczeń jednoosobowa działalność gospodarcza ( wypełniłem druk ZWUA) w tych latach tylko tak można było zaprzestać płacenia składek . Od tego czasu nie świadczyłem żadnych usług i nie osiągałem dochodów z działalności. Fizycznie oprócz ZUS-u nigdzie nie zgłaszałem żadnego wyrejestrowania myśląc że może wznowię w przyszłości działalność. W między czasie wprowadzono ewidencje CEIDG i wpisałem swój nip i nadal moja firma jest w rejestrze . Moje pytanie brzmi czy jeśli teraz zgłoszę zamknięcie działalności w CEIDG a od 2004 roku nie osiągałem żadnych przychodów z działalności i złożyłem w 2004 wyrejestrowanie w ZUS , czy ZUS może żądać zapłacenia składek za okres od 2004 do chwili oficjalnego zamknięcia działalności. będę wdzięczny o pomoc i opinię Pana w powyższej sprawie

  Reply
 • Adam 8 Sty

  Witam Pana,
  czy jak prowadzę firmę na ryczałcie (od lat)
  – jest sens przechodzić na sp. z o.o.?
  – czy księgowość musi być obligatoryjnie tzw. pełna?
  – co z obecnym majątkiem firmy? (nieruchomości i ruchomy majątek)

  Sądzę że Pana blog jest jeden z niewielu rzeczowych a co za tym idzie im więcej czytam (gdzie indziej) tym bardziej człowiek głupieje.

  wszystkiego dobrego w nowym roku
  Adam

  Reply
  • kszczypczyk 8 Sty

   Witam Panie Adamie, i bardzo dziękuję za miłe słowa :), próbując odpowiedzieć na Pana pytania:
   ad 1) to zależy – trzeba przeanalizować indywidualną sytuację, określić cele (oszczędności, bezpieczeństwo) i na tej podstawie podjąć decyzję czy jest sens czy nie
   ad 2) tak, w spółce z o.o. księgowość musi być obligatoryjnie „pełna”
   ad 3) można przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o. (jak to zrobić opisałem na blogu), a można też założyć spółkę z o.o. i wprowadzić do niej „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” – z reszta opcji jest więcej 🙂

   pozdrawiam i również życzę Dużo Dobrego w Nowym Roku
   konrad

   Reply
 • Dorota 9 Sty

  Witam,
  Prowadzę działalność gospodarczą, warsztat, wulkanizacja. Obecnie nikogo nie zatrudniam ale w najbliższym czasie zamierzam mieć 2-3 pracowników. Firma prosperuje dość dobrze i obracam coraz większym wkladem.
  Czy w tej sytuacji opłaca mi się zakładać jednoosobową spółkę z o.o. ? Czy w przypadku obrotów do 250000 zł rocznie jest to nie opłacalne ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam Dorota

  Reply
  • kszczypczyk 10 Sty

   Witam, jednoosobowej się „raczej na pewno” nie opłaca – to mogę powiedzieć z góry :), 250’000,00 zł obrotów rocznie to z pewnością pułap przy jakim warto się zatrzymać i zastanowić nad szeroko-pojętą optymalizacją biznesu 🙂 – jeśli to możliwe proszę o maila (konrad.szczypczyk@gmial.com) – może będę mógł więcej pomóc 🙂

   pozdrawiam 🙂
   konrad

   Reply
 • Sławomir 15 Sty

  Witam serdecznie!
  Od nowego roku przeszedłem z pełnego na 1/2 etatu w firmie transportowej. Moja żona prowadzi jednoosobową działalność od kilku lat i zamierza zatrudnić 2 pracowników . Czy opłacalnym było by dla mnie zatrudnienie się u niej na dodatkowe 1/2 etatu . Jakie koszty by ponosiła? a jakie ja?. Małżonka płaci ryczałt 5,5% Dziękuję za informacje!

  Reply
  • kszczypczyk 16 Sty

   Witam, żeby określić opłacalność musiałbym wiedzieć ile Pana żona i Pan dzięki temu zatrudnieniu Pana na 1/2 etatu zyskać – jeśli więcej niż wyniosą koszty Pana zatrudnienia to z pewnością będzie to „opłacalne” – pytanie tylko czy ten poziom opłacalności będzie dla Państwa satysfakcjonujący :). Jeśli idzie o koszty zatrudnienia Pana na 1/2 etatu to licząc od minimalnej stawki byłoby to około 1100,00 zł, które musiała by wydać Pana żona, z czego około 700,00 zł trafiłoby do Pana kieszeni – najlepiej jednak poprosić o takie wyliczenia księgowego/kadrową bo oni znając cały kontekst wyliczą to znacznie bardziej precyzyjnie.

   pozdrawiam serdecznie 🙂
   konrad

   Reply
 • dawid 10 Lut

  witam mam pytanie na temat jaka założyć działalność czy spółkę tak aby nam się to opłacało bo wraz z kolega chcemy otworzyć firmę handlowo usługowa i zastanawiamy się która opcje wybrać żeby to opłacało się i jakie koszty poniesiemy

  Reply
 • dawid 10 Lut

  witam mam pytanie na temat jaka założyć działalność czy spółkę tak aby nam się to opłacało bo wraz z kolega chcemy otworzyć firmę handlowo usługowa i zastanawiamy się która opcje wybrać żeby to opłacało się i jakie koszty poniesiemy pozdrawiam

  Reply
  • kszczypczyk 11 Lut

   Witam, stanowczo zbyt mało wynika z maila, żeby można było coś doradzić :/ – zapraszam do kontatku na konrad@sayansi.pl, pozdrawiam

   Reply
 • czebi 18 Lut

  Witam. Chciałbym założyć spółkę zoo i otworzyć sklep zoologiczny. I stad moje pytania:
  1. Czy muszę mieć księgowa czy mogę prowadzić ja sam i na jakiej to jest zasadzie.
  2. Czy jeśli mam umowę na cały etat i pracodawca odprowadza ZUS czy ja też będę musiał odprowadzać za siebie kolejny ZUS?
  3. I czy zakładając spółkę zoo będę musiał wnieść jakiś kapitał a jeśli tak czy ja będę mógł, za niego zakupić towar? Prosiłbym o odpowiedz na maila . Dziękuję.

  Reply
 • Michał 20 Lut

  Chce założyć firm ale nie wiem co wybrać:

  Świadczę usługi dla firm: reklama w internecie (adwords, facebook).

  Zakładając prowizję za obsługę w wysokości netto 10 tyś miesięcznie, co będzie bardziej opłacalne ? Dodam że przez pierwszy rok działalności mam etat z opłaconym zus ! Kosztów działalności nie ma poza internetem i telefonem itp..

  Reply
  • kszczypczyk 20 Lut

   to zależy, co dla Pana jest ważne (bezpieczeństwo?, finanse?, budowa wiarygodności?) – zapraszam do kontaktu i indywidualnych konsultacji – konrad@sayansi.pl

   Reply
 • kszczypczyk 22 Lut

  Witajcie, zapraszam do mojego nowego wpisu: http://konradszczypczyk.pl/moje-finansowe-bezpieczenstwo/ i do wypełnienia, krótkiej ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1UiI-yu2vkPHxiYE9W_XIBzxjvlbIS57Fv39yBuCWyQk/viewform

  dziękuję i pozdrawiam 🙂
  konrad

  Reply
 • india 24 Lut

  Proszę o pomoc:Powiedzmy ze zakładamy spolke zoo, amortyzujemy samochod, kupuje mieszkania na kredyt pod wynajem, amortyzujemy je i po 5 latach musimy spółke zamknac – co sie dzieje z jej majatkiem? jak wysokie podatki bede musiał zaplacic?

  W jednoosobowej dzialalnosci jest podobno tak ze jak kupie mieszkanie ( nie wazne czy na kredyt czy nie) i sobie wynajmuje na doby, wrzucam je do firmy i robie amortyzacje ale po 5 latach moge je sprzedac i nie płacic podatku zarówno z tytułu wciagniecia mieszkania do firmy jak i podatku dochodowego bo minelo 5 lat.

  Reply
 • kyeelt 25 Lut

  witam
  Prowadzę działalność gospodarczą opartą na handlu detalicznym.
  zus nie jest problemem, ale mysle nad zmiana na sp zoo

  -mam drukarki fiskalne:(
  – mam filie w roznych miastach
  -towary zakupuje w unii na 0%Vat i plac(z)e kazdego 25-go
  -zatrudniam studentow na umowe cywilnoprawna (ale z trwoga czekam na stawke godzinowa)
  -mam leasing

  czy przechodzac na sp zoo (moge byc udzialowcą z żona?)
  czy musze wymianiac drukarki fiskalne?
  oczywiscie samodzielna ksiegowosc nie wchodzi w gre

  Reply
  • kszczypczyk 25 Lut

   Witam,

   ad 1) tak, może Pan być udziałowcem w sp. z o.o., podobnie jak Pana żona
   ad 2) tak, drukarki trzeba będzie wymienić / przerejestrować – najlepiej dogadać się z serwisem, który Pana obsługuje żeby to zrobili jak najtaniej
   ad 3) zarówno do księgowości jak i do prowadzenia spraw spółki mogę polecić mój zespół 🙂 – http://brainode.pl/o-nas/

   pozdrawiam 🙂

   Reply
 • Milena 17 Mar

  Witam,

  Prowadzę działalność gospodarczą prawie od 2 lat- w kwietniu kończy mi się mniejszy zus dlatego przychodzę z pytaniem, czy przejście na spółkę z.o.o byłoby korzystniejsze? Zakładając, że ja byłabym udziałowcem a mąż, który pracuje w innej firmie byłby w zarządzie. Ewentualnie odwrotnie, tak żeby się opłacało 🙂
  Dodam, że jestem na książce przychodów i rozchodów, podatek kwartalny.

  Pozdrawiam

  Reply
  • kszczypczyk 17 Mar

   Witam, bardzo ciężko przy tak niewielkiej ilości danych odpowiedzieć na pytani czy zmiana byłaby korzystniejsza, w szczególności kiedy nie do końca wiadomo, co ma się ukrywać pod pojęciem „korzyść”. Z całą pewnością sp. z o.o. umożliwia elastyczne podejście do kwestii obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (ZUS) – można płacić tyle ile rzeczywiście się powinno zważywszy na zakres wykonywanych usług, a nie „ryczałtowo” jak w przypadku JDG. Korzyścią z pewnością jest ograniczona do wysokości kapitału odpowiedzialność, pozwalająca świadomie zarządzać ryzykiem biznesowym. Najłatwiej byłoby się umówić na spotkanie (jeśli bywa Pani w Krakowie :)), na pewno będę mógł wtedy bardziej precyzyjnie Pani doradzić.
   pozdrawiam i dziękuję za komentarz 🙂

   Reply
 • Sebastian 21 Mar

  Witam Serdecznie chciałbym się Pana zapytać jak się zakłada firmę jednoosobowa to jaki jest potrzebny kapitał zakładowy

  dziękuje Pozdrawiam

  Reply
  • kszczypczyk 21 Mar

   Witam, w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. wymagany jest minimalny kapitał w wysokości 5000 zł (tak jak w przypadku każdej spółki z o.o.), natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej – w ogóle nie ma takiego wymogu. Inną kwestią jest kapitał potrzebny na uruchomienie firmy w danej branży. pozdrawiam

   Reply
 • Jacek 28 Mar

  Witam
  Stoję przed dylematem wyboru formy prowadzenia dzialalnosci , JDG czy sp. z o.o.. Sytuacja moja jest taka ze jestem emerytem i planuje zajac sie budowa mieszkaniowa na sprzedaz. W tej sytuacji kwestia optymalizacji kosztow zusowkich nie jest problemem , uniknikanie odpowidzialanosci to tez raczej nie problem . Zastanawiam sie czy pakowac sie w jednososobowa czy dwuosobowa spolke z o.o. ma sens bo napowazniejszy problem to PODWOJNE OPODATKOWAIE .Jezli chodzi o finanse to spodziewam sie ze firma do momentu sprzedazy lokalu mieszkalnego bedzie non stop na stacie . Pracownikow raczej nie planuje bo wole bazować na firmach zewnętrznych .Prosze o porade

  Reply
  • kszczypczyk 28 Mar

   Witam Panie Jacku,

   po pierwsze spółka z o.o. NIE SŁUŻY do UNIKANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, tylko do ograniczania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności. I to nie tylko ryzyka dla tej spółki z o.o., ale dla każdego kooperującego z nim podmiotu. Kiedy nawiązuję współpracę z JDG nie mam pojęcia czy zrealizuje kontrakt i czy pokryje moje straty związane z ewentualnym niewywiązaniem się z tego kontraktu. Kiedy jednak pracuję ze spółką z o.o. mogę dokładnie (precyzyjnie) oszacować ryzyko tej współpracy, spółka z o.o. to nie tylko gwarantowany kapitał zakładowy, ale także transparentna sprawozdawczość finansowa. Kiedy więc mam zaryzykować zakup nieruchomości – wolę mieć możliwość oszacowania tego ryzyka – z pewnością (jako klient) nie wybrałbym JDG.
   A co do „podwójnego opodatkowania” – to w praktyce ono NIE WYSTĘPUJE.
   Serdecznie zapraszam do kontaktu 🙂

   Reply
 • wojciech 3 Kwi

  Panie Konradzie dziekuje za wyczerpujacy material..kupa fachowej roboty!

  powodzenia i pozdawiam!

  Reply
 • Agaphe 27 Kwi

  Dzień dobry. Jestem zielona w tym temacie, dlatego zwracam się z wyrozumiałą prośbą do Pana. Razem z koleżanką planujemy rozpoczęcie własnego biznesu. Na początku założyłyśmy, że ona pierwsza złoży wniosek w Urzędzie Pracy o dotację na działalność a po roku kiedy firma by się rozwijała ,zrobię to ja i wejdziemy razem w spółkę. Czy istnieje taka możliwość jeśli tak to na jakich zasadach to bazuję? Czy nie lepiej byłoby żebyśmy jednocześnie ubiegały się o dotację i od razu weszły razem w spółkę? Jaka spółka jest najbardziej korzystna ? Za pomoc z góry bardzo dziękuję.

  Reply
  • kszczypczyk 27 Kwi

   Jeśli wezmą Panie dotacje na działalność gospodarczą osoby fizycznej, w określonym umową z Urzędem Pracy czasie będziecie musiały wypełnić przeznaczenie środków, które otrzymacie. W mojej ocenie zakładanie spółki (jakiejkolwiek) w tym przypadku nie będzie możliwe, ale żeby to stwierdzić z całą pewnością musiałbym przeanalizować umowy z UP.

   pozdrawiam
   konrad

   p.s. gdyby chciały Pani szerzej omówić model biznesowy zapraszam do kontaktu: konrad@brainode.pl

   Reply
 • Paweł 28 Kwi

  Witam serdecznie.

  Chciałbym otworzyć coś swojego – aktualnie pracuję u mechanika na czarno… bez wizji zatrudnienia. Dawno temu prowadziłem swoją DG przez 2 lata do końca małego zus-u i zamknąłem bo z pełnym zusem nie wystarczało na życie i opłaty

  Myślę cały czas nad małym warsztatem i dodatkowo sprzedaż części na allegro.
  Forma jednoosobowa.
  Mały ZUS to kwota 465zł miesięcznie (za rok 2016)
  do tego księgowość 150zł KPiR ( jako że plan jest na części więc pewnie VAT by się przydał też bo biorąc części z hurtowni wystawiają FA VAT)

  koszty 615zł przez 2 lata na małym zus-ie. + jakieś raty lub leasing na podnośnik do warsztatu koło 260zł przez 2 lata.

  To są chyba najniższe koszta jakie mogę ponieść przez 2 lata.
  Po 2 latach gdyby się warsztat kręcił – był z tego zysk mam plan przejść na SPÓŁKĘ Z O.O. i tu mam kilka pytań:
  – nie chciał bym płacić pełnego zusu – udział dostał by brat 1% tyle wiem.
  Biuro rachunkowe u mnie świadczy usługi zakładania spółek.
  Czy mogę dalej prowadzić warsztat jako spółka? jak wypłacać zysk co miesiąc? czy mogę się sam w tej spółce zatrudnić na 1/8 etatu żeby mieć jakieś ubezpieczenie?
  Czy jako prezes tej spółki mogę w niej pracować dalej – czyt: w warsztacie?

  Reply
  • kszczypczyk 3 maja

   Witam, odpowiadając na Pana pytania:
   1) może Pan prowadzić warsztat jako spółka z o.o.,
   2) w spółce z o.o. może Pan pobierać wynagrodzenie zarówno z tytułu funkcji w zarządzie (bez ZUS) jak i z tytułu świadczonej dla spółki pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, itp.)
   3) może się Pan zatrudnić na dowolną część etatu oczywiście odpowiadającej rzeczywistości (ilości przepracowanych godzin)
   4) tak, pomimo tego że będzie Pan prezesem spółki może Pan również (niezależnie od funkcji prezesa) świadczyć pracę na rzecz spółki

   w przypadku gdyby Pan szybciej zdecydował się na zakładanie spółki z o.o. (a może Pan równocześnie prowadzić DG i być udziałowcem spółki z o.o., a takie konstrukcje wcale nie są rzadkie) zapraszam do kontaktu – http://brainode.pl/kontakt/

   pozdrawiam 🙂

   Reply
 • Paweł 28 Kwi

  Jeszcze jedno pytanie które mnie nurtuje: w przypadku otwierania DG wypełniamy we wniosku coś takiego jak wyszczególnienie – klasyfikacja działalności np: usługi mechanika pojazdów, sprzedaż pojazdów itp. a jak to jest w przypadku spółki z o.o.?
  czy mając spółkę możemy się zajmować wszystkim? od usług – sprzedaży po produkcję? czy trzeba to gdzieś wyszczególnić?

  Reply
  • kszczypczyk 3 maja

   dokładnie tak samo 🙂 – w spółce z o.o., również należy zgłosić rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z klasyfikacją PKD

   Reply
 • marcin 5 Cze

  Dzien dobry, zainteresowalo mnie jedno zdanie z artykułu :
  „artykuł 299 ksh stanowi, że członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za tą część zobowiązań spółki, która przewyższa majątek. Co ważne z odpowiedzialności tej mogą się jednak zwolnić (art. 299 par. 2 ksh) jeśli wykażą, że w odpowiednim czasie został złożony wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe.” – zatem co oznacza „w odpowiednim czasie”. Aktualnie prowadzę jednoosobowa działalność gospodarcza i zastanawiam sie nad przejściem na spółkę z o.o. głownie z powodu tego żeby nie odpowiadać całym swoim majątkiem. Okazuje sie jednak ze wg. powyższego stwierdzenia jako prezes spółki również odpowiadałbym swoim majątkiem. Czy tez może nasze zawiłe prawo pozwala funkcjonował spółce bez stanowiska prezesa?

  Reply
  • kszczypczyk 6 Cze

   Witam Panie Marcinie i na wstępie bardzo dziękuję za zainteresowanie moim blogiem 🙂

   co do kwestii odpowiedzialności – odsyłam do tego wpisu – http://konradszczypczyk.pl/odpowiedzialnosc-w-spolce-z-o-o/

   ów „odpowiedni czas” to 14 dni od momentu kiedy spółka utraciła zdolność do regulowania należności wymagalnych – dlatego zawsze dobrze jest mieć rękę na pulsie, i dobrego księgowego, który o takich rzeczach będzie raportował na bieżąco – to kosztuje więcej, ale w ogólnym rozrachunku kiedy firma jest już duża – jest nie do przecenienia!

   tak, jako prezes (czy szerzej członek zarządu) odpowiadał by Pan swoim majątkiem, ale tylko w sytuacjach, co do których może się Pan zabezpieczyć (przygotować) – jak choćby ta poruszona przez Pana kwestia 299ksh – innymi słowy w spółce z o.o. ma Pan do czynienia z ryzykiem, które może Pan kontrolować – w działalności gospodarczej – cóż – ma Pan stan „permanentnej niepewności” – dlatego działalność gospodarcza jest bardzo dobra tylko do bardzo małych biznesów (najlepiej jednoosobowych), nad którymi zawsze będzie Pan miał pełną kontrolę – inna sprawa, że ta forma prowadzenia firmy właśnie po to, została stworzona 🙂 – a fakt, że przedsiębiorcy pod JDG prowadzą wielkie przedsiębiorstwa jest dla mnie absolutnie nie do zrozumienia 😉

   i odpowiadając na Pana ostatnie pytanie – tak może Pan funkcjonować w spółce bez zasiadania w zarządzie – i wcale nierzadko się to dzieje – kiedy właściciel (dominujący udziałowiec) koncentruje się na „zarządzaniu strategicznym” z pozycji WZU a działanie operacyjne powierza doświadczonemu managerowi, który będąc w zarządzie bierze na siebie odpowiedzialność za swoje działania w imieniu spółki, którą zarządza 🙂

   pozdrawiam serdecznie, a w razie dalszych pytań proszę o komentarze lub maile 🙂

   Reply
 • Kinga 9 Cze

  Witam :]
  Mam taki dylemat : prowadzę JDG od kilku lat, miejsce jej wykonywania to jednocześnie miejsce mojego zamieszkania { część nieruchomości przeznaczona jest pod handel i usługi } Mam zamiar zatrudnić małżonka z racji że pomaga przy interesie { doraźne usługi u klienta i pomoc na miejscu jak jest taka potrzeba } dodam że dg zawieszam od grudnia do marca co roku z racji na brak sezonu w mojej branży { ogrodnictwo}. Pytanie brzmi jaka forma umowy byłaby najkorzystniejsza dla nas { dodam, że od jakiegoś czasu mąż jest osobą bez stosunku pracy z innym pracodawcą}. Myślałam o podpisaniu umowy zlecenie bo wiem, że mogę takową z osobą współpracującą podpisać. Co więcej z racji, że mąż będzie pomagał nie odpłatnie właśnie w takiej formie myślałam sporządzić umowę – z adnotacją, że pomoc świadczona jest bez wynagrodzenia. Czytałam trochę na ten temat i wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem ale jeżeli mogę prosić o słowo w tej sprawie i ewentualne sugestie w tym temacie to będę wdzięczna :] pozdrawiam.

  Reply
 • Ilona 10 Wrz

  Witam , jestem młodą osobą która chce założyć działalność w postaci salonu kosmetycznego ,coś tej kwestii najbardziej by się opłacało pod względem ponoszonych kosztów . bardzo dziękuję za odpowiedz

  Reply
 • omega loans 4 Paź

  Oferujemy kredyty na niskim oprocentowaniu w wysokości 2%, a bez zabezpieczenia, oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki konsolidacji zadłużenia, venture capital, kapitał, kredytów dla przedsiębiorstw, kredytów edukacja, hipoteka lub kredytowych dla dowolnego powodu. ”

  Jednak nasza metoda pozwala na ustalenie kwoty kredytu potrzebne, a także czas trwania można sobie na to pozwolić, to daje realną szansę na zdobycie funduszy potrzebnych!

  Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: omegacreditcompany@gmail.com

  Reply
 • dfgdfsgf 15 Paź

  często pojawia się tu spolka z o.o. a nic o spolce akcyjnej, jak wyglądają koszty prowadzenia tej drugiej w porównaniu z pierwszą?

  Reply
  • kszczypczyk 15 Paź

   hmmm, ciekawe wyzwanie 🙂 póki co piszę o sp. z o.o. z jednej dość prostej przyczyny – mam w ich prowadzeniu i zakładaniu dosyć spore doświadczenie – a z SA jeszcze nie miałem nic wspólnego 🙂

   Reply
 • toni 24 Paź

  witam. W jednym z komentarzy napisał Pan, że podwójne opodatkowanie w praktyce nie istnieje, może Pan rozwinąć ten temat?

  Reply
  • kszczypczyk 24 Paź

   witam, umowa powołania, spółka z o.o. s.k.

   Reply
 • Katarzyna G. 3 Lis

  Witam serdecznie, Chciałabym prosić Pana o pomoc. W trójkę z przyjaciółmi chcemy otworzyć sklep. Nie wiemy jaka forma działalności będzie dla nas najkorzystniejsza. Bardzo proszę o pomoc. Dwoje z nas jest zatrudnionych na umowy o pracę u obecnych pracodawców, trzecia osoba prowadzi swoją działalność gosp. Myślimy nad Sp. z o.o. czy tak będzie najkorzystniej? i jakie formy dofinansowania może Pan polecić? jeśli będzie to sp. z o.o. to jakaś dotacja unijna? chcemy też zatrudnić jedną osobę do pracy w tym sklepie, najlepiej jakąś z UP aby było najtaniej… Proszę o pomoc.

  Reply
 • kobiecybiznes 3 Lis

  Bardzo szczegółowy wpis. Szczególnie spodobało mi się tabelaryczne zestawienie, które jak na dłoni pokazuje różnice pomiędzy omawianymi opcjami. Pozdrawiam
  Tutaj również znalazłam fajne informacje na temat wyboru działalności https://6krokow.pl/wybierz-forme-prawna-dzialalnosci-gospodarczej/

  Reply
 • sylwia 10 Lis

  Witam,

  Planuję założyć jednoosobową spółkę zoo. Jestem zatrudniona na pełny etat i chcę żeby tak zostało. Jak jest zależność w takim przypadku i z czym to się dla mnie wiąże?

  Reply
  • kszczypczyk 19 Lis

   Witam, z ZUSem – dodatkowym ZUSem z tytułu jednoosobowej spółki z o.o. Pozdrawiam 🙂

   Reply
 • Marcin 11 Lis

  Witam,

  Chciałem zapytać jak to jest z tym ZESem w spółce z o.o. kiedy to zakładamy ją z kimś i ten ktoś ma np. 1% udziału a druga osoba wchodzi do niej na zasadzie powołania. Kiedyś w pan z TV biznesowej przedstawiał taki przykład i wynikało z niego, że w sumie nie płacimy ZUSu tylko sam podatek dochodowy.
  Bardzo bym prosił o odpowiedź na moje pytanie.

  Pozdrawiam

  Reply
  • kszczypczyk 19 Lis

   Witam, teoretycznie dokładnie tak jest, ale jest wyrok SN z 2013, na który ZUS się powołuje – więc bezpieczniej zawrzeć spółkę z udziałowcem, który ma więcej udziałów

   pozdrawiam serdecznie

   Reply
 • Bożena 21 Lis

  Witam od wielu lat prowadzę salon fryzjersko kosmetyczny na jdg ale ta odpowiedzialność majątkowa ( w dzisiejszych czasach można każdego zniszczyć jak się chce) mnie przeraża oraz to i chyba najwazniejsze, że przechodząc na emeryturę będę miała jako pracodawca liczone z 60 % a nie 75& jak pracownik czy mogłabym przerobić jdg na spółkę zoo lub komandytową aby być na zasadach pracownika czy tak można? a jeśli tak to jak po kolei to zrobić, mam 5 pracowników ( więc zrobić tak żeby nie byli poszkodowani przez zmiany ).Bardzo bardzo bym wdzięczna była za wszelkie podpowiedzi.

  Reply
 • Sebastian 24 Lis

  Witam. Obecnie prowadzę sklep stacjonarnym w formie JDG. Płacę pełny ZUS i rozliczam się KPiR. za poprzedni oraz obecny rok podatek dochodowy do U.S. wyniósł mnie ok. 12000-15000 zł, do tego zus. Ze względu na małe koszty zastanawiam się nad zmianą formy opodatkowania na ryczałt (mniejszy podatek dochodowy) oraz zatrudnienie się w zewnętrznej firmie (u znajomego- w celu zmniejszenia zusu). Czy w moim przypadku byłoby korzystniejsze wdrożenie mojego pomysły czy jednak zmiana na sp. z o.o. ze współwłaścicielem który dysponowałby mała częścią udziałów. Dodam tu również że najbardziej zależy mi na zmniejszeniu kosztów bo oddawanie państwu 30000,00 zł rocznie to samobójstwo. Kwestie odpowiedzialności prawnej spółki mnie nie interesują gdyż nie mam majątku własnego (wszystko jest na żoną z którą mamy rozdzielność majątkową), kwestie kredytowe i wiarygodności dla banków też nie są dla mnie ważne gdyż nie będę się starał o żadne kredyty. Bardzo proszę o pomoc oraz o Podpowiedź co będzie dla mnie korzystniejsze.
  Pozdrawiam

  Reply
 • Agata 30 Lis

  Witam pana,

  Proszę o pomoc, co jest bardziej korzystne ? Zamknęłam działalność gospodarczą a otworzyła sp. z o.o. i jednym i w drugim przypadku sprzedaż narzędzi. Nie wiem w jaki sposób przenieść wyposażenie z działalności jednoosobowej do sp. z o.o. Będę wdzięczna za odpowiedź

  Reply
 • Pawel 15 Lut

  Witam.

  Stoje przed wyborem i nie wiem ktora opcja bedzie najlepsza.
  2 osoby, wlasciciel i wspolwlasciciel.
  Chodzi o otwarcie firmy w transporcie miedzynarodowym.
  -Wlasciciel i glowny inwestor bedzie mial certyfikat kompetencji zawodowych przewoznika, mieszka za granica, posiada tam swoja dzialalnosc, spolke LTD.
  -Wspolwlasciciel bedzie mial swoj wklad w firme, bedzie rowniez kierowca ciezarowki.

  Jaka forme dzialalnosci wybrac, jest kilka opcji a chcialbym wybrac najbardziej korzystna z Mojego punktu widzenia (przebywania za granica).
  Pozdrawiam serdecznie
  Pawel

  Reply
 • Mirosława 30 Mar

  Witam Pana,
  osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na administrowaniu wspólnotą mieszkaniową, 10 stycznia tego roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzisiaj poinformowała zarząd wspólnoty, że fakt ten nastąpił i życzy sobie zgody na podpisanie cesji poprzedniej umowy aktem notarialnym z dniem 01-04-2017. W związku z tym mam pytanie: czy miała ona prawo zarządzać nieruchomością w okresie od 10-01-2017 do dnia dzisiejszego bez zgody wspólnoty i czy w związku z tą zmianą nic nie grozi wspólnocie.
  Czy zamiast cesji aktem notarialnym możemy rozwiązać z nią poprzednią umowę i zawrzeć nową, już jako sp. z o.o.?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply
 • Sandra 30 Mar

  A jezeli chcialabym otworzyc wypozyczalnie samochodow to lepiej to zrobic jako osobo prywatna czy sp. z o.o ? (Samochody wziete w leasing) bardzo dziekuje za odpowiedz

  Reply
 • Paweł 11 Kwi

  Witam,
  planujemy z kolegą otworzyć sklep AGD/RTV , mamy w tym spore doświadczenie , obroty miesięczne netto to około 200 tyś , z czego na czysto z samej marży uzyskamy około 25 tyś plus przychody z rat oraz usług, koszty lokalu, mediów oraz pracowników to mniej więcej 15 tyś zł miesięcznie, czy opłaca nam się zalożyć społke z o.o. Dodam, że na rozpoczęcie działalności zakup wyposażenia oraz towaru wydamy około 300 tyś.- rozumiem, że można to włożyć w kapitał zakładowy

  Reply
 • GMD 2 Cze

  Witam,

  „Przykładowo – spółka, uzyskawszy osobowość prawną (po prawomocnym wpisie do KRS) może za wpłacony kapitał zakładowy zakupić (na przykład od osób fizycznych będących udziałowcami tej spółki) majątek w postaci wyposażenia – używany komputer, używany samochód, itp. Efektem takiego zabiegu będzie powrót kapitału do udziałowców”

  Czy powyższe rozwiązanie ma również zastosowanie w przypadku sp. z o.o zakładanych trybem online „S24” ? Innymi słowy czy za wniesione do spółki 5000zł mogę kupić komputer? Pytam o to ponieważ wiem, że w przypadku takich spółek nie można wnieść aportu, jednak zaproponowane przez Pana rozwiązanie w zasadzie mogłoby być pewnego rodzaju obejściem tego ograniczenia.

  Reply
to-top