WŁASNA FIRMA – działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

Przy zakładaniu firmy powinniśmy przeanalizować wszelkie możliwości jakie stwarza nam nasz system prawa gospodarczego. Dzisiaj chciałbym tylko zasygnalizować dwie podstawowe opcje czyli prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna oraz założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (również w wariancie z połączeniem sp. z o.o. ze spółką komandytową).

Zacznę od spółki z o.o. czyli wciąż niedocenianej a jakże perspektywicznej opcji. To co, w rozmowach z „klasycznymi” przedsiębiorcami i kandydatami na przedsiębiorców pojawia się najczęściej jako zarzut – to konieczność zgromadzenia kapitału zakładowego. Panuje błędne przekonanie, że te pieniądze po pierwsze są olbrzymie, a po drugie, że muszą być gdzieś zdeponowane niczym wadium. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze obowiązkowa minimalna wysokość kapitału zakładowego to nie 50 000,00 zł jak kiedyś ale raptem 10% tej kwoty czyli tylko 5 000,00 zł (art. 154 par. 1 ksh). Po drugie kapitał zakładowy wcale nie musi być zdeponowany na koncie choć rzeczywiście pełni funkcje gwarancyjne. Przykładowo – spółka, uzyskawszy osobowość prawną (po prawomocnym wpisie do KRS) może za wpłacony kapitał zakładowy zakupić (na przykład od osób fizycznych będących udziałowcami tej spółki) majątek w postaci wyposażenia – używany komputer, używany samochód, itp. Efektem takiego zabiegu będzie powrót kapitału do udziałowców – ktoś powie, że można po prostu zrobić aport – oczywiście, że można, ale osobiście uważam, że przy „małych spółkach” (mały kapitał zakładowy) taka konstrukcja jak przedstawiłem powyżej jest efektywniejsza (pewnie kiedyś rozwinę tę myśl w jakimś wpisie). Druga sprawa to pełna księgowość. Owszem, dla wszystkich kombinatorów, którzy uważają, że firmę zakłada się tylko po to by kombinować może to być przeszkoda, ale dla tych wszystkich, którzy chcą po prostu zarabiać pieniądze jest to wielka zaleta. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że pełna księgowość gwarantuje pełną transparentność – zarówno dla samych udziałowców, kiedy firma będzie już na tyle duża, że nie będzie można wszystkiego „samemu dopilnować”. A po drugie dlatego, że wszyscy kontrahenci będą mieli możliwość szybkiej i łatwej weryfikacji takiej firmy w KRSie, w którym zgromadzone będą uchwały, sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa). Mówiąc wprost pełna księgowość = przejrzystość i idąca za tym (niejako wymuszona :)) uczciwość. Jeśli więc chcemy nasz biznes prowadzić uczciwie nie będzie to dla nas przeszkodą. Niestety, przeszkodą mogą być koszta prowadzenia pełnej księgowości. Jeśli będziemy chcieli prowadzenie księgowości zlecić na zewnątrz (co jest bardzo dobrym pomysłem) musimy się liczyć z przynajmniej dwu-krotnością „normalnej” stawki dla działalności gospodarczej osoby fizycznej. Powód tak dużej kwoty jest prosty – pełna księgowość to pełne ręce roboty dla księgowego, oraz wymóg posiadania specjalnych uprawnień (art. 76a par. 4 uor) – znacznie większa precyzja, i nieporównywalnie więcej „papierków”. Na szczęście jest też dobra wiadomość, dla „dusigroszów” i dla wszystkich tych, którzy na początku woleliby oszczędzić na kosztach i przyjrzeć się z bliska zawiłościom pełnej księgowości – udziałowiec spółki, nawet nieposiadający stosownych uprawnień może prowadzić księgi handlowe „własnej” spółki, albo jako członek zarządu albo na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia z „własną spółką” (podstawa – opinia prawna Pana Mecenasa Antoniego Żuraniewskiego, opracowana specjalnie na potrzeby niniejszego bloga) . Trzecia sprawa to obowiązkowe konto firmowe. Prowadząc działalność gospodarczą jako osoba fizyczna nie musisz zakładać żadnego nowego konta – wystarczy Ci to co masz jako osoba fizyczna. Powołując do życia nowy byt jakim jest osoba prawna w postaci spółki z o.o. – musisz ów byt wyposażyć we własne konto bankowe, które niestety dla spółki z o.o. jest dużo bardziej kosztowne. Czwarta, acz niebagatelna, kwestia to sprawa odpowiedzialności. Warto wiedzieć, że prowadząc działalność jako osoba fizyczna odpowiadasz całym swoim majątkiem, a jeśli posiadasz małżonka bez rozdzielności majątkowej (czyli takiego „standardowego małżonka” jakich wielu na polskich drogach) – także i on odpowiada za Twoje decyzje biznesowe czerpiąc z nich pożytki i partycypując w kosztach. Zupełnie inaczej ma się sprawa przy spółkach z o.o. czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak sama nazwa wskazuje, odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do wysokości wniesionych udziałów. Oznacza, to że udziałowiec ryzykuje tyle ile do spółki wniósł – nie mniej i nie więcej. Jeśli spółka zostanie zlikwidowana to choćby zobowiązania spółki wobec wierzycieli przewyższały wartość majątku udziałowiec nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a jego prywatny majątek jest w pełni bezpieczny. Inaczej sprawa wygląda w przypadku członków zarządu – artykuł 299 ksh stanowi, że członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za tą część zobowiązań spółki, która przewyższa majątek. Co ważne z odpowiedzialności tej mogą się jednak zwolnić (art. 299 par. 2 ksh) jeśli wykażą, że w odpowiednim czasie został złożony wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe. Ostatnia, piąta, najbardziej „drażliwa kwestia” to spawa „wyciągania zysków”. Tutaj należy przede wszystkim zauważyć, że zyski to sprawa dosyć perspektywiczna i choć oczywiste, że każda firma powstaje po to by generować zyski to zanim one rzeczywiście zaczną się pojawiać musi minąć sporo czasu. Dlaczego? To proste – jeśli Twoja firma ma się liczyć na rynku to musi się rozwijać, a żeby się rozwijać przez pierwszy okres działalności całość zysków powinna być po prostu reinwestowana w przedsięwzięcie, albo na reklamę, albo na poprawę jakości, a najlepiej na jedno i drugie. Jeśli jednak zacznie przynosić zyski wtedy, by uniknąć podwójnego opodatkowania (CIT – opodatkowanie zysku spółki + PIT – podatek od dywidendy płacony przez udziałowca) należy rozważyć zmianę spółki z o.o. na spółkę z o.o. spółkę komandytową – o czym w jakimś kolejnym wpisie – bo temat i ciekawy i szeroki.

Kolej na działalność gospodarczą osoby fizycznej. Poza tym co powiedziałem o tej formie prowadzenia firmy przy okazji skrótowego omawiania spółki z o.o. warto zwrócić uwagę na kwestię „przerw w działalności”. Osoba fizyczna może zawiesić swoją działalność jedynie wówczas gdy nie zatrudnia pracowników, a w czasie gdy działalność jest prowadzona zobowiązana jest do odprowadzania „składek ZUSowskich”, których łączna wysokości na dziś dzień to około 980,00 zł, które musimy zapłacić bez względu na to czy „zarobiliśmy” 10 tyś zł czy 500 zł. W przypadku sp. z o.o. możemy bardzo precyzyjnie regulować koszty personalne. Podczas przestojów możemy po prostu w ogóle nikogo nie zatrudniać, a w okresach kiedy będziemy mieć jeszcze mało pracy możemy zatrudniać osoby na cząstkowe części etatów, bądź jeśli wykonywana praca nie podlega pod rygor Kodeksu Pracy możemy stosować umowy cywilno-prawne (umowa o dzieło, umowa cywilna). Co ważne, członek zarządu wykonując czynności „zwykłego zarządu spółki” nie musi być w ogóle przez spółkę zatrudniony! Warto jednak pamiętać, że w przypadku tzw. jedno-osobowej spółki z o.o. istnieje obowiązek opłacania składek na ZUS (art 8.6.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Poniżej przedstawiam uproszczone zestawienie kosztów związanych z zakładaniem oraz prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz działalności gospodarczej osoby fizycznej. W obydwu przypadkach kierowałem się imperatywem minimalizacji obciążeń – czyli zaprezentowałem tylko i wyłącznie te koszty, które naprawdę są niezbędne. Przykładowo pominąłem koszty obsługi księgowej, zakładając że przedsiębiorcy będą prowadzić ją samodzielnie. Dla większej przejrzystości przygotowałem dwa przypadki działalności. Pierwszy to firma budowlana, w której pracuje jedna osoba (właściciel/udziałowiec) w wymiarze pełnego etatu. Drugi to sklep internetowy, w którym pracy jest na 1/8 etatu (jedna godzina dziennie).

zakładanie:

działalność osoby fizycznej

spółka z o.o.

deklaracja rozliczania się podatkiem VAT

170,00 zł

170,00 zł

opłata stała od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS

nie dotyczy

500,00 zł

opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

nie dotyczy

100,00 zł

suma

170,00 zł

770,00 zł

 

działanie:

przypadek 1 – firma budowlana

działalność osoby fizycznej

spółka z o.o.

Estymowany przychód netto

10 000,00 zł

10 000,00 zł

wydatki na materiały budowlane

3 000,00 zł

3 000,00 zł

koszty transportu

1 000,00 zł

1 000,00 zł

reklama

500,00 zł

500,00 zł

koszty biurowe i inne

250,00 zł

250,00 zł

ZUS

981,26 zł

633,24 zł

Wypłata dla pracownika do ręki

nie dotyczy

1 111,86 zł

Podatek od pracownika

nie dotyczy

66,00 zł

koszty rejestracyjne/sprawozdawcze

0,00 zł

24,17 zł

koszty konta bankowego

0,00 zł

50,00 zł

Koszty netto razem

5 731,26 zł

6 635,27 zł

Przychód

4 268,74 zł

3 364,73 zł

Podatek od firmy

768,37 zł

639,30 zł

Zysk

3 500,37 zł

2 725,43 zł

Zysk netto dla udziałowców (po opłacaniu podatku od dywidendy)

nie dotyczy

2 207,60 zł

Kwota jaka zostaje w kieszeni na koniec miesiąca

3 500,37 zł

3 319,46 zł

 • a teraz uwaga – w przypadku spółki z o.o. spółki komandytowej na koniec miesiąca zostawałoby w kieszeni => 3837,29 zł

przypadek 2 – sklep internetowy

działalność osoby fizycznej

spółka z o.o.

Estymowany przychód netto

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Zakup towarów do odsprzedaży

8 000,00 zł

8 000,00 zł

Koszty przesyłek pocztowych

300,00 zł

300,00 zł

reklama

200,00 zł

200,00 zł

koszty biurowe i inne

250,00 zł

250,00 zł

ZUS

981,26 zł

60,00 zł

Wypłata dla pracownika do ręki

nie dotyczy

161,80 zł

Podatek od pracownika

nie dotyczy

0,00 zł

koszty rejestracyjne/sprawozdawcze

0,00 zł

24,17 zł

koszty konta bankowego

0,00 zł

50,00 zł

Koszty netto razem

9 731,26 zł

9 045,97 zł

Przychód

268,74 zł

954,03 zł

Podatek od firmy

48,37 zł

181,26 zł

Zysk

220,37 zł

772,76 zł

Zysk netto dla udziałowców (po opłacaniu podatku od dywidendy)

nie dotyczy

625,94 zł

Kwota jaka zostaje w kieszeni na koniec miesiąca

220,37 zł

787,74 zł

a teraz uwaga – w przypadku spółki z o.o. spółki komandytowej na koniec miesiąca zostawałoby w kieszeni => 934,56 zł

Podsumowując – jeśli kiedyś pomyślisz o założeniu własnej firmy – nie ograniczaj się do działalności gospodarczej osoby fizycznej, skoro już ustawodawca stworzył przed przedsiębiorcami pewne ułatwienia może faktycznie warto się zastanowić czy z nich nie skorzystać? Ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat.

54 myśli nt. „WŁASNA FIRMA – działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

 1. Witam serdecznie,

  wpis ciekawy, ale mam pewną uwagę, nie jestem pewien czy dobrze myślę, ale czy w przypadku Sp. z o.o. Sp. K. nie powstaje obowiązek opłacania ZUS? Czyli realny koszt funkcjonowania będzie zbliżony do DG + koszty związane z podwójną księgowością.

  Pozdrawiam
  Mateusz

 2. Witam, i bardzo przepraszam, że dopiero teraz zauważyłem, że wpis czeka na moderację :( – owszem, w moim wyliczeniu jest pewne uproszczenie, które wprowadza w błąd – spółka komandytowa JEST SPÓŁKĄ OSOBOWĄ, a więc generuje dodatkowy ZUS (od komandytariusza) – bardzo dziękuję za cenne spostrzeżenie i raz jeszcze przepraszam za opóźnienie :)

 3. Witaj Anno, nie wiem czy dobrze rozumiem Twoje pytanie – ale jak prowadzisz firmę w postaci spółki z o.o. to nie ma potrzeby byś równocześnie prowadziła firmę jako działalność gospodarcza osoby fizycznej, Natomiast spółka komandytowa, którą przywołał w komentarzu Mateusz, jest spółką osobową, która może być zawarta pomiędzy spółką z o.o. (osoba prawna) a osobą prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Oczywiście może być również tak, że będziesz prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i równocześnie będziesz udziałowcem spółki z o.o. – tylko, że w mojej ocenie byłoby to niepotrzebne mnożenie kosztów.
  Pozdrawiam :)
  konrad

 4. tzn mam taki temat pracy na studiach i bardzo mnie zastanowiło to ze moze sie wykluczać, ze albo spolka zoo albo działalnosc gospodarcza, sory ale wgłebiam dopiero sie w temat:)

 5. ooo, a jaki temat – jeśli można wiedzieć? – spółki z o.o. to bardzo fajna, choć prawie w ogóle niewykorzystywana, forma prowadzenia firmy :)

 6. oooooo a moze Pan mi pomoże skoro ma Pan taka wiedze a nie to co ja amator ktory dopiero wdraża sie w temat,
  temat-spolka zoo jako forma prowadzenia działalności gospodarczej:)

 7. szeroki teraz to wiem:) ale cóż klamka zapadła, dziękuje za e-mail, fajnie ze można liczyć na pomoc kompetentnej osoby:) w sumie to nie wiem od czego zacząć bo wiem ze mam opisać spółkę zoo ale ta forma prowadzenia działalności gospodarczej, ściągnęłam ustawę o swobodzie działalności gospodarczej będę studiować bardzo dokładnie może coś sensownego wymyśle:)

 8. proszę o pomoc:
  1 osoba

  posiada działalność od 4 lat umowa o pracę

  wydatek ZUS ok 260zl

  2 osoba

  posiada działalność od 3 lat

  wydatek ZUS ok 1100zł

  1 OPCJA – 2 osoba zawieszasz działalność, rejestruje się jako bezrobotna, 1 osoba dotacje na stanowisko pracy UP 20tyś1 zatrudnia 2 osobę na umowę o pracę
  2 OPCJA – 2 osoba zawieszasz działalność, rejestruje się jako bezrobotna, 1 osoba dotacje unijną zatrudnia 1 osobę na umowę o pracę
  3 OPCJA – 2 osoba nie zawiesza działalności ale płaci ZUS zdrowotne, 1 osoba dotacje unijną zatrudnia 1 osobę na umowę o pracę
  4 OPCJA – 2 działalności takie same tylko jak się rozliczać
  5 OPCJA – społka cywilna
  jak było by najkorzystniej

  lub może inny pomysł

  bo troszkę boję się opcji 5 nie widomo co będzie w przyszłości (osoby to bracia)

  Pozdrawiam

  Andy

 9. Witaj – chciało by się odpowiedzieć opcja 6 – obie osoby zamykają działalności gospodarcze i zakładają spółkę zoo – ZUS płacisz tylko wtedy kiedy ktoś pracuje (umowa o pracę – płacisz ZUS od wielkości etatu – minimalnie to wychodzi 70 zł/miesięcznie), ma umowę zlecenia (student nie płaci ZUSu w ogóle), albo umowę o dzieło (w ogóle bez ZUSu) :)

  ale takiej opcji nie podałeś więc po kolei od tyłu :)

  ad 5 – odpada – nie ma gorszej formy prowadzenia działalność – tyle ZUSÓw ile wspólników + całkowita odpowiedzialność własnym majątkiem za poczynania swoje i wspólników (odpowiedzialność solidarna!)

  ad 4 – bez sensu – po co mnożyć byty ponad potrzebę?

  ad 3 – jak nie zawiesza działalności to musi płacić cały ZUS, nie tylko zdrowotne – bo chyba, że będzie zatrudniona na etacie – co do dotacji – ja odradzam – znam wielu przedsiębiorców, którzy wyszli na tym jak Zbłocki na mydle

  ad 2 – jak ktoś będzie bezrobotny – to nic nie może robić, żeby nie stracić prawa do zasiłku!

  ad 1 – j.w. – jak się osoba zarejestruje jako bezrobotna i potem zostanie zatrudniona to przestanie być bezrobotna :)

  a tak bliżej coś? to co chcesz uzyskać?

  pozdrawiam :)
  konrad

 10. w skrócie ja mam działalność i umowę o pracę, a brat ma działalność taką samą studio reklamowe, chcielibyśmy otworzyć drukarnie.

  1. czy brać w leasing maszyny za 40 tyś i spółka cywilna

  2. czy on zawieszać ma działalność i ja biore dotacje z UP 20 tyś na stanowisko pracy i go zatrudniam na umowę o pracę

  3. czy zawiesza lub nie zawiesza działalności i brać dotację z UNI nasz wkład 30tyś UNIA 70tyś

  4. spółka Z O .O. i czy wtedy można się starać 0 dotacje

  Pozdr Andy

 11. Pingback: SAMOZATRUDNIENIE 2.0 – wprowadzenie | konrad szczypczyk

 12. Wotam, mam pytanie czy przy rejestracji spółki przez internet muszę wnieść na konto bankowe kapitał zakładowy? czy wystarczą oświadczenia wspólników o wniesieniu wkładu?

 13. Witaj Ewo, wystarczy oświadczenie :) – a jeśli chcesz bardziej rozbudowaną odpowiedź to poniżej :)
  pozdrawiam :) konrad
  ————————
  art 163 par 2 ksh mówi o wymogu „wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego” w przypadku rejestracji spółki przez Internet – wkłady te mogą mieć jedynie charakter pieniężny (gotówka do kasy spółki lub przelew na konto bankowe); rejestracja przez Internet (jeśli wszystko jest w porządku) zajmuje dobę – w tym czasie nie ma fizycznej możliwości założenia konta w banku :) to po pierwsze, a po drugie – czas na wniesienie wkładów (tylko pieniężnych) to 7 dni od zarejestrowania (art 167 par 5 ksh); ponadto art 167 par 5 ksh mówi, że ma to być ” oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki”

 14. Dzień dobry.
  Mam działalność gosp., w której występuje sprzedaż towarów VAT 23% oraz usługi zwolnione z podatku. Przy wyliczaniu kwoty podatku dla US księgowa posługuje się proporcją. Wydaj mi się, że na tym tracę.
  Zastanawiam się nad wydzieleniem czynności gospodarczych na:
  – usługi – wykonywane jako osoba fizyczna
  – sprzedaży towarów przenieść do sp. z o.o.
  W moim przypadku działalność w zakresie usług jest stosunkowo prosta, więc mógłbym sam prowadzić KPiR.
  Czy to ma sens?

  • Dzień Dobry. Rozumiem, że wykonywane usługi nie generują żadnych kosztów, albo generują znikome, natomiast mają proporcjonalnie duży udział w strukturze przychodów. W takim przypadku proponowana przez Ciebie zmiana ma sens. W spółce z o.o., która będzie oddzielną osobą prawną, będziesz prowadził sprzedaż towarów i odliczał całość VATu, natomiast w drugiej (niezależnej firmie) będziesz prowadził zwolnione z VATu usługi i nie będziesz odliczał VATu (bo nie będzie od czego go odliczać). Oczywiście zamiast zakładać działalność gospodarczą na prowadzenie usług również można przeliczyć czy nie bardziej będzie się opłacało założenie spółki z o.o. W spółce z o.o. księgowość również możesz prowadzić samodzielnie, z tym, że jest „trochę trudniejsza”, ale z drugiej strony można dogadać się z księgowym, który będzie prowadził „sprzedażową spółkę” by w tej usługowej poprowadził księgę za niewielką opłatą. Skoro jest to prosta działalność to i dokumentów księgowych będzie mało, a on i tak to robi w programie więc to „żaden kłopot”.

   Jest jeszcze jedna korzyść z dwóch spółek – możesz założyć grupę kapitałową – i wtedy stratę jednej ze spółek będziesz mógł wykorzystać podatkowo w drugiej jeśli będzie miała zysk.

 15. Witam jestem kierowcą zawodowym zatrudnionym na pełen etat posiadam mieszkanie które chcę wynająć ,zamierzam kupić następne również pod wynajem prosze mi podpowiedziec jaka forma dzialalnosci bedzię najlepsza dla mnie ,chciałbym kupić więcej nieruchomości w przyszłośći oczywiście na kredyt firmowy ,nadal będę pracował jako kierowca w ten sposób mógłbym uniknąć oplaty do ZUS.

  • Witam, dopóki ma Pan jedną nieruchomość własną (wolną od kredytu) najsensowniej wybrać opodatkowanie skalą ryczałtową (8,5% od przychodu, rozliczenie PIT-28), jeśli dokupi Pan kolejną na kredyt trzeba będzie przeliczyć bo może się okazać, że bardziej się Panu opłaci rozliczać to nadal jako najem prywatny ale na skali podatkowej (PIT-36) – tu jednak trzeba sprawdzić, czy razem z zarobkami z pracy zawodowej nie wejdzie Pan w „drugi próg podatkowy” (32%) natomiast firmę (czy to działalność gospodarczą, czy spółkę zoo) warto (moim zdaniem) założyć dopiero wtedy kiedy nie zamierza Pan tych nieruchomości sprzedawać w dającej się przewidzieć przyszłości, i zamierza Pan tych nieruchomości mieć na tyle dużo, że: 1) wszedł by Pan w 2-gi próg – wtedy przy firmie może Pan wybrać stawkę liniową 19% i „zaoszczędzić” na podatku, 2) koszty generowane przez firmę (księgowy, ZUS, siedziba, etc.) będzie można „zgubić” – czyli nie będą istotnie obciążać wyniku na działalności.

   A co do samego ZUSu – do jeśli zdecyduje się Pan na założenie działalności gospodarczej – to mając zatrudnienie w firmie będzie Pan płacił „tylko” składkę zdrowotną. Natomiast jeśli założy Pan spółkę z o.o. i oszacuje Pan ilość czasu poświęcaną na prowadzenie wynajmu i obsługi tych mieszkań na 1 godzinę dziennie – zapłaci Pan ok. 70 zł ZUSu.

   Podsumowując. W mojej ocenie do wynajmu mieszkań na małą skalę nie opłaca się zakładać firmy.

 16. Witam.
  Troszkę offtop ale napiszę :) Planuję założyć sp z o.o. która będzie wykonywała usługi budowlane na terenie EU, zatem będę otrzymywał zapłatę w Euro na konto walutowe. Ale jak z wymianą tych pieniędzy, do tej pory prowadząc działalność jednoos po prostu szedłem do kantoru i wymieniałem, jak taka czynność musi się odbywać w przypadku sp. z o.o. czyli pełnej księgowości?

  Pozdrawiam
  Roman

  • Witaj, zakładając spółkę z o.o. – musisz założyć (spółka musi :)) rachunek bankowy (konto) i w ramach tego konta będziesz miał tzw. „rachunek walutowy” do rozliczeń takich transakcji. Musisz się spotkać z kilkoma przedstawicielami, poszperać w Internecie i wybrać najlepszą do Twoich potrzeb ofertę. Z rachunku walutowego na złotowy bank będzie dokonywał przewalutowania (na podobnej zasadzie jak przy wypłacaniu kasy z bankomatu za granicą). Możesz także rozliczać się kasowo – przyjmując do kasy walutę obcą i wymieniać ją w kantorze lub banku. Tak więc tu się zasadniczo nic nie zmienia. Nie zmienia się także obowiązek podatkowy od zysku na kursach walut :) – ale w DG też ten obowiązek podatkowy oczywiście jest. No i trzeba pamiętać, że do rozliczeń podatkowych przyjmuje się średnie kursy NBP a nie te z kantoru – no ale tera to ja robię offtop do offtopa :).

   pozdrawiam :)
   konrad

 17. Dzień dobry, co by Pan mi doradził. Mam działalność gospodarczą od niecałych 2 lat (kończy się teraz okres na ulge na ZUS), niedługo chcę zmienić miejsce działalności gospodaczej a także mieć wspolnika. Czy zamykać mam tamtą działalność? Wspólnik nie miał nigdy wcześniej działalności. Jaka formę przybrać aby było najmniej kosztów związanych z ZUS i aby móc nadal płacić podatek ryczałt. Oprócz tego aby umowa była najkorzystniejsza. Czy spółka z o.o. czy jakaś inna? Co jeśli będziemy chcieli zatrudnić pracownika? Jest to handel. Z góry dziękuje za odp.

 18. Witam Pani Katarzyno, bardzo przepraszam, że tak późno odpisuje, ale ostatni (wolny :)) czas wypełniło mi s24 – więc do rzeczy:
  1.) ja bym zamknął i równolegle otworzył spółę z o.o. – ewentualnie przekształcił działalność gospodarczą w z o.o. jeśli wchodzi w grę kwestia koncesji lub innych drogocennych zezwoleń :)
  2.) zakładając spółkę z o.o. powstanie nowy byt prawny (osoba prawna), która będzie prowadziła działalność gospodarczą więc ani Pani ani Wspólnik nie musicie mieć działalności gospodarczej
  3.) z tego co wiem – spółka z o.o. nie może się rozliczać w formie ryczałtu
  4.) spółka z o.o. może „normalnie” zatrudniać pracowników

  pozdrawiam :)

 19. Artykuł w sposób bardzo ciekawy i obrazowy (na przykładach, co bardzo ważne) przedstawia problem – szczególnie jeśli ma się dylemat, jaką formę działalności wybrać.

  W związku z artykułem i moją przyszłą działalnością, chciałabym prosić o uzupełnienie informacji…

  Chcę założyć jednoosobową sp. z o.o. – z pozytywnych powodów, które Pan nakreślił powyżej – i automatycznie zostałabym jej prezesem.
  1. Czy wobec tego automatycznie staję się też osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegam pod pełny ZUS? Czyli tak, jakbym otworzyła działalność gospodarczą? Czy byłabym chociażby na preferencyjnej stawce ZUS przez pierwsze 2 lata działania firmy (miałam kiedyś DG, ale została zamknięta w 2002)?
  2. I inaczej – czy zakładając sp. z o.o. z innym wspólnikiem (i np. dając mu tylko 2-5% udziałów) – uniknę prowadzenia niejako własnej DG i ZUZ-u?
  3. Czy jeśli w tej spółce dwóch wspólników uzyskam zatrudnienie na umowę zlecenie, to – nie pracując nigdzie indziej – będę płacić ZUS tylko od kwoty z umowy?
  4. Czy jak w pkt. 3, przy umowie o dzieło, mogę płacić tylko ubezp. zdrowotne?
  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 20. Witaj, bardzo dziękuję za wpis i przepraszam, ze dopiero teraz odpisuje

  ad 1) niestety TAK, i z tego co czytam i się dokształcam to „preferencyjny ZUS” dotyczy tylko działalności gospodarczej osoby fizycznej – ale bardzo Was proszę o zweryfikowanie – ja jak się czegoś więcej dowiem to też uzupełnię tą odpowiedź :)

  ad 2) na szczęście TAK – wystarczy 1 udział nie musi być 2 – 5% – czyli przy minimalnym kapitale 5000,00 zł będzie to 1% (50 zł)

  ad 3) TAK, tylko od kwoty umowy, póki co Twoja spółka może w miesiącu zawrzeć z Tobą dwie umowy zlecenia i ZUS zapłacisz tylko od jednej z nich (wskazanej przez Ciebie jako zleceniobiorcę) :)

  ad 4) przy umowie o dzieło nie musisz płacić żadnego ubezpieczenia (póki co :)) albo płacić sobie dobrowolne ubezpieczenie, które prawie w całości odliczysz sobie od PITa

  Twoja spółka z o.o. może Cię także zatrudnić na „normalną” umowę o pracę – opcji jest na prawdę dużo – pisz proszę na bieżąco o swojej przygodzie z prowadzeniem firmy w Polsce :)

  dziękuję i pozdrawiam :)

 21. Nietypowe pytanie. Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Mam zadłużenie, którego nie ureguluję, bo nie mam możliwości. Czy mogę bezpiecznie „przeskoczyć” na sp. z o.o. bez konsekwencji spłacania zadłużenia ewentualnie czy czynności komornicze mnie nie dopadną w spółce z o.o..

  • Witaj, odpowiadając wprost na Twoje pytanie – niestety NIE – „przeskoczenie” na spółkę z o.o. nic nie da. Długi wygenerowane przez Ciebie jako osobę fizyczną – obciążają Ciebie osobiście. Być może ratunkiem była by dla Ciebie – upadłość konsumencka – ale tu byłoby dobrze, żebyś się poradził jakiegoś dobrego prawnika. Słyszałem, ale nie weryfikowałem tych informacji, że można ową „upadłość” ogłosić także w UKej.

   Podsumowując – każdy biznes jest ryzykowny! – więc bezpieczniej to ryzyko skalkulować przez rozpoczęciem działalności – i wybrać bezpieczniejszą formę prowadzenia firmy niż „działalność gospodarcza osoby fizycznej” :/

   pozdrawiam :)

 22. Nie rozumiem w jaki sposób np. w przypadku drugim po opłaceniu podatku od dywidendy kwota jaka zostaje nam w kieszeni wynosi 787,74 zł. Powinna wynosić 625,94 zł. Co jest dodane do kwoty (625,94 zł) po odliczeniu podatku od dywidendy, że to co nam zostaje w kieszeni wynosi 787,74 zł?

  • Witaj, ponieważ doliczamy jeszcze pozycję „wypłata dla pracownika do ręki” w kwocie właśnie 161,80 zł. Trzeba bowiem pamiętać, że spółka z o.o. może zatrudnić swojego udziałowca na umowie o pracę bądź umowach cywilno-prawnych.
   pozdrawiam :)

   • Dobrze, ale to jest wypłata dla pracownika, więc z jakiej racji znajduje się u nas w kieszeni?

    Wypłata dla pracownika do ręki to procent jakiejś kwoty czy została ustalona przez właściciela?

    • w podanym przykładzie, porównując DG i ZOO założyłem, że jest tylko jedna osoba, która „wykonuje pracę” – w przypadku DG jest to właściciel, a jego wynagrodzenie jest równoważne zyskowi po opodatkowaniu DG, natomiast w przypadku ZOO, które jako osoba prawna samo z siebie nic nie może zrobić tylko musi kogoś zatrudnić, zatrudnia właśnie właściciela (udziałowca) i stąd takie rozbicie tej kwoty – część jako umowa, a reszta jako zysk spółki

     pozdrawiam :)

 23. Witaj,
  Mam JDG założona ze względu na portal internetowy, który wkrótce wejdzie na rynek. Moj portal będzie sprzedawał analizy zadowolenia klienta (ankiety + raporty). Portal jest dwujęzyczny i dostępny na całym świecie.
  Mam 2 pytania:
  1. Czy musze zameldować się jako płatnik VAT, czy lepiej poczekać az osiągnę obrót 150 tys?
  2. Nie wiem, jakie zyski będę generować, i obawiam się ewentualnych strat (np. z tytułu chargé backow w ramach płatności online). Czy nie lepiej założyć sp. zoo?

 24. Witaj Aneto :), ad 1) nie musisz, ad 2) pewnie, że lepiej – ograniczysz ryzyko.
  Jeśli chcesz napisz do mnie o tym portalu – chętnie opiszę na blogu Twój case:) pozdrawiam :) konrad

 25. Bardzo praktyczny artykuł,dziękuję!Moze bylby Pan w stanie odpowiedzieć na moje wątpliwosci?
  Razem ze wspolnikiem Firmę prowadzę od 3 lat,jednoczesnie pracujac na etacie.Wspólnik wlasnie kończy okres promocyjnego Zusu po 2latach działalności a ja kończe pracę na etacie w grudniu br. Posiadam dwie umowy leasingu urządzeń.
  Czy oplaca sie założyć spółkę zoo przy obrotach ok.8-10tys?Jak ‚przeniesc’ leasing do spolki?
  Z góry dziękuję za pomoc.

  • Witam i dziękuję za miłe słowa :)

   żeby precyzyjniej odpowiedzieć na Pana pytanie musiałbym mieć więcej informacji o Państwa firmie – zapraszam do kontaktu na maila: konrad.szczypczyk@gmail.com – ale generalnie niewiele jest takich branż, gdzie nie opłaca się przejść z DG na ZOO – najważniejszym plusem jest ograniczona odpowiedzialność, drugim to transparentność finansowa – kluczowa przy rozwoju firmy, a trzecim niewątpliwe oszczędność, którą można uzyskać na ZUSie :)

   co do leasingu zawsze jest możliwa cesja na nowy podmiot – szczegóły trzeba dograć z leasingodawcą – i tu znów wiele zależy od tego jaka jest wartość przedmiotu leasingu, jaki czas leasingowania, jakie zabezpieczenia – jakby co miałbym osobę co może pomóc :)
   pozdrawiam :)
   konrad

 26. Pingback: Działalność gospodarcza czy spółka z o.o. – raz jeszcze | konrad szczypczyk

 27. Witam,
  proszę o pomoc – chciałabym założyć spółkę z o.o. – ze względu na podwójne opodatkowanie (CIT i PIT) oraz na możliwość prawidłowego rozliczenia się ze wspólnikiem chciałabym wynająć część swojego domu na siedzibę spółce – i rozliczyć się z najmu osobiście (PIT-28 8,5%). Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Spółka ma wtedy koszty, które zmniejszają podstawę opodatkowania – wydaje się, że finansowo jest to korzystne rozwiązanie, nie mam jednak doświadczenia w prowadzeniu działalności zwłaszcza w formie tak „poważnej” jak spółka z o.o. nie chciałabym więc od początku narobić sobie kłopotu:)
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • Witam, spółka z o.o. potrzebuje siedziby, jeśli jest Pani w stanie wydzielić ze swojego domu przestrzeń, która będzie stanowiła siedzibę spółki – to takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne. Proszę tylko pamiętać, by do Urzędu Gminy złożyć korektę do podatku od nieruchomości z uwzględnieniem powierzchni przeznaczonej pod działalność spółki. Od takiej powierzchni płaci się wyższy podatek od nieruchomości. Proszę również dopilnować umowy najmu pomiędzy Panią a Pani spółką, która ma własną osobowość prawną i jest odrębnym od Pani podmiotem prawa. Warto również zadbać o to by cena najmu była rynkowa.

   dziękuję za zainteresowanie moim blogiem i pozdrawiam :)

   • Witam,
    bardzo dziękuję za pilną i wyczerpującą odpowiedź.
    A jak widzi Pan sposób rozliczania wydatków związanych z domem.
    Nie da się wydzielić dokładnie przestrzeni dla Spółki. Będą to z pewnością dwa pokoje i prawdopodobnie garaż, ale z dostępem do łazienki i kuchni dla pracowników i klientów.
    Jak w takiej sytuacji rozliczyć media (faktury są na mnie prywatnie), z telefonem sprawa będzie prosta, bo mam swój numer, a dla Spółki założę odrębną linię, ale np zużycie wody, prąd, wywóz nieczystości?
    Z góry raz jeszcze dziękuję za radę.

    • 1) trzeba wydzielić :) – dwa pokoje (wskazane) + garaż to w mojej ocenie wystarczająco precyzyjne wydzielenie;
     2) dostęp do łazienek również można wpisać do umowy jako „współużytkowanie”
     3) media (woda, śmieci, prąd) można albo rozliczać sublicznikami (woda + prąd) ale trzeba by je zamontować – albo przyjąć jakaś stawkę ryczałtową – na przykład proporcjonalną do ilości osób, albo inaczej byle logicznie

     i tak, przy przyjęciu stawki podatku 8,5% objęte tą stawką będę wszystkie przychody z tytułu najmu bez możliwości odliczani kosztów

     pozdrawiam :)

     • Witam,
      może wyraziłam się nieprecyzyjnie:
      o ile podlicznik na prąd pewnie dało by się do tych dwóch pomieszczeń zainstalować – to już korzystanie z umywalki w łazience nie da się podzielić na dwa liczniki, to samo z wodą i prądem np w kuchni (chociażby zagotowanie herbaty).
      Rozumiem, że gdy faktura na prąd przychodzi na mnie prywatnie – to część jej jest moja (dotyczy zużycia przeze mnie i rodzinę w części mieszkalnej) a część jest spółki. Czy można rozliczyć to np tak, ze spółka zajmuje 50% powierzchni domu (to co dla samej spółki oraz to co współużytkowane) to czy 50% faktury stanowi koszt spółki? roumikem, ze nie mozna od tego odliczyc VAT, bo faktura jest na mnie, ale jednocześnie też ja nie muszę zapłacić jeszcze od tego podatku, bo spółka nie płaci mi tych pieniędzy tylko pokrywa fakturę, czy tak?
      I czy taki umowny wskaźnik 50% mogę przyjąć do innych „obciążeń domowych” – wywóz nieczystości, woda itd?
      Nie będzie faktur na spółkę, ale też nie będą one stanowić mojego przychodu (chyba)?
      Nie chcę „na siłę” generować kosztów w spółce, ale też nie chcę dołożyć do wspólnika – chciałabym aby spółka płaciła za to, z czego korzysta w moim domu.
      Skąd czerpie Pan cierpliwość do „pytaczy” takich jak ja?
      Z góry dziękuję za wsparcie.
      Pozdrawiam

 28. Pani Joanno,

  1.) nie trzeba montować subliczników – Pani pomysł by dzielić proporcjonalnie jest jak najbardziej logiczny i co najważniejsze ma umocowanie w stanie faktycznym – to czy to będzie 50% czy inaczej nie ma znaczenia byleby była podstawa – czyli jeśli dom ma 500 m2 a wynajmuje Pani 250 m2 (wliczając w to pół łazienki, kuchni i innych części wspólnych) to założenie, że obciąża Pani spółkę 50% kosztów wspólnych (prąd, woda, śmieci, etc.) jest w mojej ocenie jak najbardziej słuszne :)

  2.) co do odliczania podatków – to faktury za media oraz opłaty za śmieci ponosi (opłaca) Pani i kwotę „brutto” – czyli całą kwotę jaką Pani zapłaciła przerzuca Pani na spółkę – w „opłatach dodatkowych”, które w umowie mogą być nazwane jako „ryczałt za media i części wspólne”; spółka zaliczy sobie całą kwotę w koszty uzyskania przychodu i dzięki temu zapłaci mniejszy podatek (bo będzie miała mniejszy zysk) – natomiast Pani od tej kwoty zapłaci zryczałtowany podatek 8,5%

  3.) gdyby Pani chciała odliczać sobie koszty związane z najmem od podstawy opodatkowania musiałaby Pani założyć książkę przychodów i rozchodów i rozliczać się na „normalnych zasadach”, a więc płacić nie 8,5% tylko zgodnie ze skalą podatkową 18 lub 32% – z doświadczenia wiem, że bardziej opłaca się 8,5% – ale może sobie to Pani przeliczyć :)

  pozdrawiam :) i życzę powodzenia :)

 29. O matko!
  A ja w tej chwili wynajmuję lokal (inny) rozliczając się z podatku ryczałtem i powiedziano mi, że należy w umowę wpisać, że jest kwota najmu (od której się płaci podatek, bo stanowi przychód) oraz, że najemca sam pokrywa koszty związane z czynszem, prądem, wodą – a ponieważ faktury są na mnie, to na ich podstawie przekazuje mi te środki, abym je wpłaciła gdzie trzeba, ale one nie podlegają opodatkowaniu, bo nie stanowią przychodu.
  I tak robię – i tak chciałam robić ze spółką – to źle?
  :(

  • moim zdaniem robisz to źle :( – środki, które otrzymujesz od najemcy SĄ TWOIM PRZYCHODEM! – acz nie dochodem ) – http://www.e-pity.pl/abc-podatki/pit-wynajem-podatek/ – ale zanim wpadniesz w popłoch :) – lepiej zadzwoń sobie na infolinię podatkową – Z tel. stac.: 801 055 055, Z tel. kom.: (22) 330 0330 – możliwie najdokładniej opisz swoją sytuacją indywidualną (oczywiście anonimowo!) – i będziesz miała najpełniejszą i co ważne najaktualniejszą wiedzę :) – przepisy podatkowe i ich interpretacje zmieniają się tak często, że bardzo ciężko za nimi nadążyć :)

   pozdrawiam :)

 30. Witam,
  pod przesłanym przez Pana linkiem znalazłam taki fragment:
  „Dla celów rozliczania podatku kwoty refakturowane uznaj za przychód podatkowy, a wydatki na dostawę mediów – za koszt (dochód końcowy wyniesie zatem zero złotych). Wyjątkowo, jeżeli rozliczasz się ryczałtem ewidencjonowanym kwot refakturowanych nie musisz zaliczać do swoich przychodów (por. np. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 kwietnia 2011 r., nr IPTPB2/415-16/11-2/AK).”
  Na moje szczęście część zaczynającą się od „Wyjątkowo…” mogę chyba odnieść do siebie (przynajmniej, jeśli chodzi o lokal, który teraz wynajmuję).
  Co do spółki, to zasiał Pan wątpliwości – czy taka sama metoda (przy założeniu tych 50%) jest również poprawna?
  Będę jeszcze szukać – ale bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc!
  Pozdrawiam serdecznie

  • Pani Joanno, oto interpretacja na jaką się Pani powołuje z linka na jaki ja się powołałem :)http://www.baza-wiedzy.pl/download/IPTPB2-415-16-11-2-AK.pdf – jest to interpretacja indywidualna – więc wyciąganie z niej wniosków do Pani sytuacji, jest delikatnie mówiąc „trochę pochopne” :) – oczywiście nie twierdzę, że w Pani przypadku nie byłoby podobnej lub nawet identycznej interpretacji, ale żeby mieć pewność musiałaby Pani wystąpić z prośbą o interpretację indywidualną do Pani US; ponadto jest to interpretacja z 2011 roku a mamy już 2015 – w kwestiach podatkowych to cała epoka :) – dlatego zasugerowałem kontakt z infolinią podatkową :) – moim zdaniem rozjaśni on Pani więcej niż szperanie po Internecie i samodzielne interpretowanie indywidualnych interpretacji wydanych w innych sprawach przez inne urzędy skarbowe; tak czy inaczej jak się Pani czegoś dowie „u źródeł” – proszę napisać na blogu – a dzięki temu nasza dyskusja może się okazać pomocna dla Czytelników :)

   pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>